• SCW
  • SCW

Hertogenwijk zoekt vrijwilligers voor NLdoet

TIEL De Hertogenwijk in Tiel doet dit jaar mee aan NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Woningcorporatie SCW neemt het initiatief voor de actie en streeft ernaar veel vrijwilligers op de been te krijgen. Samen met bewoners wordt zaterdag 11 maart tussen 11.00 en 15.00 uur gezocht naar zwerfafval én naar verbinding tussen de bewoners.

Voor kinderen en ouders uit de Hertogenwijk houdt SCW op 11 maart een speurtocht. Deze speurtocht wordt afgewisseld met oud-Hollandse spelletjes en tussendoor wordt zwerfafval opgeruimd. Want ondanks de inspanningen van verschillende partijen, blijft het rondslingeren van zwerfafval een groot probleem in de Hertogenwijk.

Schone wijk is fijner

,,Het doel van deze actie is om op een positieve manier de wijk op te ruimen en een boost te geven aan de bewustwording dat een schone wijk bijdraagt aan de leefbaarheid", vertelt de Woonconsulent Sociaal Beheer van SCW. ,,En daarom hopen we met zoveel mogelijk vrijwilligers, minimaal twintig, samen aan de slag te gaan." Naast de organisatie zorgt SCW voor een drankje en hapje voor de deelnemers en een kadootje voor de deelnemende kinderen. Ook het afvoeren van het verzamelde afval neemt SCW, samen met AVRI en stichting Duurzaam Rivierenland, voor haar rekening.

Vrijwilligers in de spotlights

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn en hoe leuk vrijwilligerswerk is. In de 2016 editie was een recordaantal van 350.000 mensen actief bij meer dan 9.200 klussen. Dit jaar keer wil NLdoet nog veel meer mensen op de been krijgen. SCW wil daar met de klus in de Hertogenwijk een bijdrage aan leveren en roept geïnteresseerden op zich aan te melden.

Aanmelden: bij de Woonconsulenten Sociaal Beheer van SCW, 0344 - 61 41 06 of via www.nldoet.nl (de klus heet: 'Op zoek naar zwerfafval in de Hertogenwijk').

Foto: Tijdens de vorige editie van NLdoet zetten medewerkers van SCW zich in voor de Voedselbank in Tiel. Zij maakten het gebouw grondig schoon en verzorgden de tuin.