Hoe werkt de afvalinzameling vanaf 1 juli 2019?

TIEL Vanaf 1 juli verandert de manier van afval inzamelen in de Avri-gemeenten. In deze korte animatie legt de Avri de belangrijkste veranderingen uit. De brief met alle informatie en de afvalpas (als men deze nog niet heeft) ontvangen de bewoners half juni met de post.

Info: www.afvalscheidenheelgewoon.nl.