• Google Streetview

Hogere bouwkosten sporthal Maurik

MAURIK De nieuwe sporthal Lignum in Maurik staat er nog niet. Wethouder Gerdjan Keller gaat eerst terug naar de gemeenteraad om extra krediet te vragen. In een besloten raadsvergadering toont hij een aantal varianten waar de raadsleden uit kunnen kiezen. Al naar gelang de te kiezen variant, loopt het tekort op tussen zes ton tot een miljoen euro. Er ligt een al eerder vastgesteld bedrag van 3,6 miljoen euro op tafel, waar in eerste instantie de sporthal voor gebouwd zou worden.

Wethouder Keller: ,,Op de aanbesteding heeft zich maar één aanbieder gemeld. De offerte van deze aanbieder valt hoger uit dan het geld dat we hadden gereserveerd. Dat heeft onder meer te maken met de aantrekkende economie en als gevolg daarvan de overspannen bouwmarkt. Naast het tekort op de bouwkosten, blijkt dat ook de kosten voor onderhoud, beheer, gebruik en de inrichting hoger uitvallen."

INTENSIEF OVERLEG Na het raadsbesluit in december 2017 is er tussen verenigingen, scholen, gemeente en bouwer voortdurend intensief overleg gevoerd. Een jaar later, december 2018, bleek dat er extra geld bij moest. Daarop is het team gaan schrappen en zijn verschillende varianten ontstaan.

Keller: ,,Het Programma van Eisen had toereikend moeten zijn, maar de hogere bouwkosten nopen tot het vragen om extra krediet. Gasloos bouwen is ingevoerd en de crisis is voorbij. Dat merken we. Er wordt momenteel nergens in Nederland een sporthal of zwembad gebouwd waar geen extra krediet voor nodig is.''

Buren kenmerkt zich volgens Keller door een rijk en bloeiend verenigingsleven met vele onmisbare vrijwilligers. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol als het gaat om de gezondheid van inwoners en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Dat past binnen het beleid om meer in te zetten op het voorkomen van gezondheidsproblemen. En dat begint onder meer met gymlessen voor de schooljeugd.

FORS INVESTEREN ,,Al met al reden genoeg om hier als gemeente fors in te investeren. Ook als dat betekent dat we hiervoor structureel geld voor moeten reserveren in onze begroting", aldus wethouder Keller.

Tijdens de behandeling van de kadernota in juli wordt het al dan niet verlenen van een extra krediet openbaar besproken. Bij goedkeuring kan de bouw na de zomervakantie starten en beschikt Maurik eind 2020 over een eigen sporthal. Als de gemeenteraad geen extra geld uittrekt, staat nieuwbouw van een Maurikse sporthal weer op een laag pitje.