• Onbekend

Hondenbelasting niet afgeschaft

MAURIK Tijdens de kadernota kwam het al dan niet afschaffen van de hondenbelasting uitgebreid ter sprake. De PCG diende samen met de PvdD en het CDA een motie in om de exacte kosten van de afschaffing in beeld te hebben.

door Neeltje van Triest

Christiaan de Lange (PCG): ,,Er zijn enkele partijen geweest die voor de verkiezingen de toezegging hebben gedaan om de hondenbelasting af te schaffen. Sommige kiezers hebben zich hierdoor laten leiden. Maar nu blijkt dat de coalitie komend jaar de hondenbelasting niet gaat afschaffen. Het vertrouwen van de inwoners in de politiek wordt hierdoor ernstig geschaad. Wat zijn gevolgen als de hondenbelasting in 2019 wordt afgeschaft? Wij willen een onderzoek naar de cijfers en verdere informatie over de consequenties die het afschaffen van de hondenbelasting met zich meebrengt.''

De PvdD rekent voor dat dit bruto 2 ton kost. Samen met het CDA dient de PvdD een motie in om de komende vier jaar de hondenbelasting af te bouwen. Albert Zwarteveen (PvdD); ,,Het is een onwenselijke belasting en er is geen enkele goede reden om belasting te heffen op het houden van huisdieren.'' Het CDA wijst er op dat veel andere gemeenten de hondenbelasting al hebben afgeschaft.

Wethouder Sietske Klein rekent voor dat de gemeente Buren grof 3 ton op jaarbasis vrij te besteden heeft. Als daar twee ton voor de afschaffing van hondenbelasting af gaat, houdt ze te weinig over voor uitvoering van de plannen voor de komende jaren. Klein: ,,Het is buitengewoon onverstandig om vanaf 2019 deze af te schaffen, of u moet andere inkomsten daar tegenover zetten, bijvoorbeeld een andere belasting verhogen. Dat is een politieke keuze.''

De VVD wijst er op dat afschaffing van de hondenbelasting in het coalitieakkoord is opgenomen en gefaseerd afgeschaft wordt. GB laat weten dat er vele wensen zijn, waarvan de hondenbelasting er één is. Het verhogen van andere belastingen is voor fractievoorzitter Van Alfen niet aan de orde. De PvdD wil wel de opbrengsten van de hondenbelasting wel verdelen over alle inwoners.

De moties over dit onderwerp kregen uiteindelijk niet voldoende steun en werden afgewezen.