Humanitas op zoek naar bestuursleden

TIEL Het bestuur van Humanitas afdeling Tieler- en Culemborgerwaarden is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het bestuur willen komen versterken. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf deskundige mensen maar dat is beslist te weinig. Om de taken van Humanitas in de regio Tiel en Culemborg te waarborgen is versterking noodzakelijk.

Heleen van den Bergh

De afdeling Tieler- en Culemborgerwaarden is opgericht in 2008 en omvat het gebied van de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Neder-Betuwe, Lingewaal en West Maas en Waal. Interim voorzitter Frans van Agt (56) en bestuurslid Diedeke Higler (42) komen beiden uit Culemborg. Van Agt volgde drie maanden geleden de vertrekkende voorzitter Gerard Duin op. Van Agt: ,,Van de vijf bestuursleden die we nu hebben, komen er vier uit Culemborg en één uit Tiel. Vooral vanuit Tiel zoeken we versterking. Het is in ons werkgebied een grote gemeente. Zo'n vijfentwintig van de honderd vrijwilligers die wekelijks een taak uitvoeren, komen uit Tiel en omgeving. In het bestuur is er plaats voor een voorzitter, secretaris en een algemeen bestuurslid. We vragen van hen interesse voor het werkgebied van Humanitas, motivatie, tijd en ambitie om zich in de thema's en de regio te verdiepen. Daarnaast is enige bestuurlijke ervaring wenselijk en men moet wel over communicatie vaardigheden beschikken."

Homestart

Humanitas is er voor mensen die het even in hun eentje niet redden. Het is een landelijke organisatie en het werk wordt verricht door 18.000 vrijwilligers, ondersteund door ruim 300 beroepskrachten. De activiteiten zijn verdeeld over zes thema's: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien, detentie, thuisadministratie en verlies. Van Agt: ,,In deze regio richten wij ons op hulp bij de thuisadministratie. Mensen die bijvoorbeeld het overzicht op hun financiële zaken kwijt. Daarnaast zijn er verschillende projecten rond opvoeden en opgroeien. In de projecten HomeStart en Homestart+ bieden vrijwilligers opvoedondersteuning in gezinnen met kinderen tot ca 12 jaar. Voor de oudere jeugd is er Match: maatjes of mentoren die jongeren een steuntje in de rug geven tijdens een lastige periode in hun leven. ,,In de loop van dit jaar starten we met BOR, begeleide omgangsregeling. Via dit project gaan we gescheiden ouders met kinderen tot 12 jaar helpen als ze niet zelf tot een omgangsregeling tussen kind en uitwonende ouder kunnen komen, of bij wie de omgang is vastgelopen. Deze vrijwilligers steunen het gezin gedurende drie tot zes maanden. Het project bevindt zich in de opstartfase en zal in de loop van 2016 operationeel worden. We streven er naar zoveel mogelijk gemeenten in de regio bij dit project te betrekken. Er zal in zes van de acht gemeenten worden gestart." De vrijwilligers krijgen van te voren van een deskundige een opleiding en er wordt uitvoering bekeken in welk gezin ze het beste passen. ,,Vrijwilligers kunnen overal geplaatst worden maar er moet wel een klik zijn. Sommigen werken een dagdeel in de week, anderen doen er meer. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Als het bestuur uitgebreid wordt, kunnen we nog beter de taken verdelen en vooral in Tiel Humanitas verder opbouwen."

Meer informatie is te vinden op de website van Humanitas of via contact met Frans van Agt, voorzitter@humanitascw.nl

Foto: Voorzitter Frans van Agt en bestuurslid Diedeke Higler.