• Archief BDU Media

IJclub de Hoeken viert 50-jarig bestaan

IJZENDOORN IJclub De Hoeken in IJzendoorn viert haar 50-jarig bestaan op 7 juli met een receptie en een barbecue voor genodigden, haar vrijwilligers en sponsors. Het bestuur hoopt, dat de aanwezigen onder zomerse omstandigheden in zijn clubhuis aan de Saneringsweg herinneringen kunnen ophalen aan de afgelopen jaren en gezellig kunnen bijpraten over verleden en toekomst van de tijden op het ijs.

Het was al een feest, dat de ijsbaan na vijf ijsloze jaren juist in dit jubileumjaar weer kon worden gebruikt. Bijna 2500 schaatsers vonden begin maart de weg naar de ijsbaan. Eindelijk kon de kas, waarvan de bodem al in zicht kwam, weer wat worden bijgevuld.

Vijftig jaar geleden ontleende de ijsclub haar naam aan sportpark De Hoeken. Aanvankelijk was het plan om de ijsbaan hier te realiseren, maar de ondergrond bleek niet waterdicht. Vervolgens streek de ijsclub neer op de Pottum. De Eldikkers waren toen al afgehaakt en richtten hun eigen ijsclub De Eendracht op, die intussen even oud is.

De Hoeken werd de ijsclub voor de dorpen Ochten, IJzendoorn en Echteld. Voordat de ijsbaan aan de Pottumsestraat in IJzendoorn kon worden geopend moest er heel wat gebeuren. Ook toen al door heel veel vrijwilligers. Er moesten honderden meters kabel worden gelegd, er moest een kantine komen en rond de ijsbaan beplanting worden aangelegd om wind en kou beter te kunnen trotseren. Er hing de eerste periode geen winter voorbij of er werd geschaatst. Toch bleef De Hoeken weinig bespaard. Zo werd in 1990 door een storm de gehele kantine weggevaagd, een paar keer werd er ingebroken en in verband met perenvuur moest de beplanting rond de baan worden gekapt. De door de storm weggevaagde kantine werd vervangen door de oude Ochtense kleuterschool Het Kwetternest. Hier kwam de ijsclub goedkoop aan, omdat deze toch al moest worden afgebroken. Met hulp van militairen werd de kleuterschool afgebroken en herbouwd aan de Pottum.

Enkele jaren geleden kreeg de ijsclub te horen, dat ze de locatie aan de Pottumsestraat moest verlaten. Na lang zoeken kwam de nieuwe lokatie aan de Saneringsweg in beeld, waar drie jaar geleden een nieuw clubhuis en een nieuwe ijsbaan werd gecreëerd, opnieuw met inzet van veel vrijwilligers en sponsors.

In haar geschiedenis heeft De Hoeken vaak nationale en regionale schaatswedstrijden georganiseerd. Toen de ijsclub de organisatie van de nationale kampioenschappen schoonrijden op zich nam was de ijsbaan in heel slechte staat. Door er duizenden liters water op de spuiten kreeg men de baan weer in orde. Het warme water kon men gratis ophalen bij de jamfabrieken De Betuwe in Tiel en De Vink in Dodewaard. ,,De baan werd net een glasplaat", zei het toenmalig bestuurslid Andries Vermeer.

De receptie begint op 7 juli om 15.30 uur. Ook leden en oud-(bestuurs-)leden zijn van harte welkom. Graag voor 3 juli aanmelden via het mailadres info@de-hoeken.nl.