• Ab Donker
  • Roy Wellner

Informatieavond door Sebava b.v. over plannen herbouw Varkensbedrijf

ERICHEM Na de vakantieperiode wil Sebava b.v. een avond beleggen voor belangstellenden en betrokkenen over de herbouwplannen aan de Burensewal 3 in Erichem worden geïnformeerd.

Na de brand is de sanering de eerste zorg geweest. Nu dit is afgehandeld wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw bedrijf. Samen met Provincie Gelderland, de gemeente Buren en de Omgevingsdienst Rivierenland wordt momenteel gewerkt aan mogelijkheden voor de herbouw op dezelfde locatie.

Sebava stelt prijs op een goede dialoog met iedereen, die in de omgeving van het bedrijf woont. Om die reden wordt medio september 2018 een avond georganiseerd waarin Sebava b.v. de voorlopige ideeën met de aanwezigen wil bespreken, aansluitend informeert Sebava b.v. de gemeenteraad van Buren. De volgorde om eerst de buurt te informeren en dan de omwonenden is voor Sebava van belang.

De exacte datum, tijdstip en locatie van deze informatieavond zullen tijdig worden gepubliceerd.