• BDUmedia

In januari meer WW-uitkeringen in Rivierenland door seizoen

TIEL Eind januari telde Rivierenland 3.337 WW-uitkeringen. Dat waren er 211 meer dan eind 2018: een toename van 6,7%. Dat is iets sterker dan de landelijke stijging van 6,2%.

Een toename van het aantal uitkeringen in deze tijd van het jaar is niet ongebruikelijk. Eind december lopen veel tijdelijke contracten af. Die worden niet allemaal verlengd. En na de decembermaand zakt ook in de horeca en de detailhandel het werk wat terug. Daarnaast is er tijdelijk minder (uitzend)werk in seizoensgevoelige sectoren zoals de landbouw en de bouw. Omdat deze sectoren in Rivierenland sterk vertegenwoordigd zijn, is het seizoenseffect in de winter ook sterker dan gemiddeld.

Naar verwachting nemen de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen in het voorjaar weer af.

OP JAARBASIS DALING Over een heel jaar gezien overheerst de daling van de WW door de gunstige economie. Vergeleken met januari vorig jaar zijn er nu 672 WW-uitkeringen minder in Rivierenland, een daling van 16,8%. Dat is vergelijkbaar met het gemiddeld in Nederland (-16,7%).