• Stadscontactpersoon mantelzorg en burenhulp in Buren en Asch Jilske de Bruin

    Neeltje van Triest

Jilske gaat Buren en Asch verbinden

BUREN Jilske de Bruin is sinds kort stadscontactpersoon mantelzorg en burenhulp in Buren en Asch. De Signaleringsgroep Buren Stad heeft 15.000 euro subsidie gekregen voor de invulling van deze functie. In de praktijk betekent het dat Jilske 12 uur per week actief zal zijn. Dit naar voorbeeld van Kerk-Avezaath, waar sinds twee jaar een dorpscontactpersoon werkt in het 'Mantelpunt Kerk-Avezaath'.

De Signaleringsgroep ging een aantal weken geleden op zoek naar een 'stimulerende persoonlijkheid die vanuit de lokale gemeenschap op een laagdrempelige manier een intermediair wilde zijn tussen hulpvragers, vrijwilligers en professionals van de zorginstellingen een het zorgplatform Stib'.

Jilske de Bruin reageerde op deze oproep. Ze is bosbouwkundig ingenieur, op dit moment haar promotieonderzoek aan het afronden en geeft aan de uitdaging graag aan te gaan. Ze is actief in Buren, woont twee jaar in de stad en bouwde onder andere via haar bestuursfunctie bij de Oranjevereniging een eigen netwerk op.

De opdracht die ze tijdens haar aanstelling mee kreeg is het versterken van mantelzorgondersteuning, het bevorderen van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het werven van vrijwilligers voor de zorg. Samen met bestaande zorginstellingen gaat ze de meer vitale inwoners van Buren-stad en Asch warm maken om buurtbewoners die beperkingen ondervinden in gezondheid of maatschappelijke participatie te helpen.

Jilske: ,,Mantelzorg is een naam, je hoeft jezelf er niet voor in te schrijven, je hebt er geen cursus met diploma voor nodig en soms word je het zomaar. Ook deze groep blijft doorlopend wijzigen. Ik ga inventariseren waar de knelpunten liggen en kijken wat kan. Ook een mantelzorger kan ziek worden of een weekje op vakantie gaan. Bij anderen kunnen kleine taken blijven liggen die met weinig inspanning te realiseren zijn. En soms is de problematiek groter en zijn gespecialiseerde instellingen nodig om een oplossing te vinden. Ik zal van alles op mijn bordje krijgen.''

Voor Jilske zijn de taken niet afgebakend en ze vindt het vanzelfsprekend om net zoveel aandacht aan kleine als grote problemen te schenken. Op dit moment staat haar taak in het teken van oriënteren, het opbouwen van een netwerk, gesprekken aangaan en vooral ook bestaande organisaties te leren kennen.

Jilske: ,,Veel mensen willen een ander niet tot last zijn. Door mij in te schakelen, voelt dat hopelijk beter. Ik heb een geheimhoudingsplicht en vind het vanzelfsprekend om anderen te helpen. Vroeger deed ik al de boodschappen voor mijn grootouders. Daarnaast heb ik twee kinderen hier op school en daar hoort automatisch een mamma-netwerk bij. Zowel voor het werven van vrijwilligers als het ondersteunen bij moeilijke situaties is ook dat weer handig. De taak voor mij als stadscontactpersoon is het zoeken naar oplossingen.''

De werkplek van stadscontactpersoon mantelzorg en burenhulp Jilske de Bruin wordt zorgcentrum Oranjehof. Op vrijdag 21 juni houdt ze hier tussen 10 en 11 uur een inloopuur. Telefoon: 06-12695112, e-mail: mantelzorgburenhulpburenasch@gmail.com.