Jubilarissen Vrouwen van Nu gehuldigd

KERK-AVEZAATH Tijdens de jaarvergadering van de Vrouwen van Nu afdeling Avezathen en Zoelen werden mevrouw Rabbinge en mevrouw Van de Pol - gehuldigd voor hun 55-jarig lidmaatschap. Mevrouw Geertsema en mevrouw Gerritsen werden in het zonnetje gezet voor hun 50-jarig lidmaatschap en mevrouw De Haan was 25 jaar. Zij ontvingen een bloemetje en een fotolijstje van VVN.