Kinderdirecteuren nemen leiding speeltuinen over

BUREN Wethouder Annie van Benschop draagt vandaag, woensdag 29 juni, het beheer van de speeltuinen in Buren over aan de inwoners. Daarmee is het beheer van alle speeltuinen in de gemeente voortaan in handen van inwoners.

Dit gebeurt door middel van de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente, de Stichting Speeltuinen Buren en de kinderraad. De kinderraad bestaat uit een aantal kinderdirecteuren - leerlingen van de Beatrixschool. Deze kinderraad wordt op dezelfde ochtend geïnstalleerd en gaat de St. Speeltuinen Buren onder meer adviseren over de aanschaf van nieuwe speeltoestellen.

De ambities van de Stichting reiken echter verder dan het beheer van de speeltoestellen alleen. Wat de Stichting betreft moeten de speeltuinen van Buren niet alleen uitnodigen tot spelen, maar mogen ze ook inspireren en informeren. Dit wil de Stichting realiseren door de speeltuinen te voorzien van informatiepunten met beelden en teksten die verwijzen naar de historie van Buren, maar ook naar andere historische plekken en speelplekken in het stadje Buren.

In 2012 besloot de gemeenteraad dat het beheer van speelterreinen vooral een taak is van inwoners. Gemeente Buren had destijds 30 speelterreinen, waarvan 14 reeds door inwoners werden beheerd. Het beheer van de overige speelterreinen is hiermee ook aan inwoners overgedragen. De speeltuinverenigingen zorgen voor het onderhoud en eventuele vervanging van speeltoestellen. De gemeente zorgt voor het onderhoud van de speelvelden.

De Stichting Speeltuinen Buren is de laatste van die speeltuinverenigingen waar de gemeente een dergelijke overeenkomst mee sluit. Met vijf speeltuinen is de St. Speeltuinen Buren tevens de grootste in de gemeente.