• Roy Wellner

Knorhof houdt gemoederen bezig

BUREN Tijdens de laatste raadsvergadering in Buren werd de scheiding oppositie versus coalitie meer dan duidelijk. Er werd lang gesproken gevoerd over de brand op de voormalige Knorhof in Erichem en de gevolgen daarvan. De coalitie, het grootste deel van de gemeenteraad, wil de vervolgstappen van Sebava, voorheen Knorhof, afwachten. De oppositie eist onder aanvoering van Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren (PvdD) voorbereidende maatregelen.

door Neeltje van Triest

 

Tijdens het debat gaf burgemeester Jan de Boer een korte uitleg over de gang van zaken. Na de eerste melding stapte hij direct op de fiets om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. Daarna volgden zo'n twintig uur werk met het gemeentelijk beleidsteam. De Boer: ,,Het leek op een platgetrapte mierenhoop. Iedereen ging gestructureerd aan het werk om de crisis te boven te komen. We hadden wel sneller door moeten hebben wat des gemeentes was en waar de provincie zeggenschap had. Het overgrote deel was voor de provincie. Vanaf maandag liep dat gestructureerd. Ook  de overdracht nadat het sein brand meester werd gegeven was een leermoment. Het is uiteindelijk allemaal goedgekomen, maar het besef is er wel dat op sommige momenten Buren een kwetsbare gemeentelijke organisatie heeft.''

 

HOGER Na zijn uitleg dat er zo'n twintigduizend varkens zijn omgekomen, nam Joop de Jonge (PvdD) het woord. Hij schetste dat dit aantal vele malen hoger ligt. Hij noemde een aantal van vijftigduizend dieren. Cees van de Bijl (PCG) onderbrak zijn betoog om te vragen naar een duidelijke onderbouwing van deze bewering. De Jonge beloofde daar voor te zorgen.

Daarna memoreerde de Boer aan het feit dat het een verouderde stal was en dat nieuwbouw sowieso moet voldoen aan de strengere eisen die nu gelden. Extra stalbrandpreventie acht hij niet nodig, omdat elke ondernemer als het om stalbranden gaat voldoende informatie op kan vragen bij de Veiligheidsregio. Ook wethouder Henk de Ronde laat weten dat bij herbouw van de stal aan de nu geldende wettelijke eisen moet worden voldaan. Als Buren extra eisen zou formuleren, dan hoeft Sebava daar niet aan te voldoen. Nieuwe intensieve veehouderij wordt niet meer toegestaan, uitbreiding van bestaande intensieve veehouderij wel.

D66 vraagt zich hardop af wat er nu gaat gebeuren met de restanten van de stallen en ziet graag een nieuwe nota Dierwelzijn voor het einde van het jaar op de agenda staan. Het CDA wil inzage in de rapporten van de brandweer en vraagt zich hardop af waarom de oorzaak van de brand niet goed onderzocht is. Daarnaast wil deze partij graag weten wie voor alle gemeentelijk kosten opdraait.

De VVD heeft geen behoefte aan een nieuwe visie op dierwelzijn en wijst op de geldende wet- en regelgeving. ,,En wie de kiloknallers koop, werkt mee aan deze megastallen'', wordt nog eens fijntjes fractievoorzitter Jolijn Zwart onder de aandacht gebracht.

Burgemeester Jan de Boer meldt dat de kosten moeilijk te verhalen zijn. Het verwijderen van het asbest op de wegen is voor de gemeente, het afsluiten van de wegen met dranghekken om ramptoerisme te voorkomen ook. Wel meldt hij dat de complete stallen worden verwijderd, inclusief kelders.

Label:

Knorhof