• Neeltje van Triest

Knorhofdebat levert niets op

MAURIK Het door de PvdD en D66 aangevraagde debat over de toekomst en hoe dan te handelen over een eventuele herbouw van Sebava, voorheen Knorhof, heeft niets opgeleverd. Voor die tijd hielden actiegroepen Animal Rights en Burning Souls een wake voor de ingang van het gemeentehuis. Ook tijdens het raadsdebat waren de groepen aanwezig om het debat te volgen. Daarbij hielden ze regelmatig massaal bordjes met de tekst 'nooit meer Knorhof' omhoog.

Joop de Jonge (PvdD) opende het debat en oogstte respect voor zij optreden. Hij voelde zich duidelijk gesterkt door de aanwezigen en diende uiteindelijk drie moties in. In de eerste motie riep hij het gemeentebestuur op geen medewerking te verlenen aan het vergroten van het bouwvlak en de bestemming van het perceel zo te wijzigen dat er geen etagebouw meer kan worden toegestaan. In de tweede motie stelt hij voor om beoogde planschade te ondervangen door de ondernemer het bouwen van meerdere woningen op de plaats van De Knorhof toe te staan. In een derde motie wil hij een stop op nieuwbouw, herbouw en uitbreiding van veehouderijen. De moties zijn niet aangenomen.

D66 lanceerde het plan onder de noemer ''laat herbouw een kans zijn''. Hierbij riep fractievoorzitter Alda van Zijl het college op om met de ondernemer in gesprek te gaan en met hem plannen te ontwikkelen waarin veel aandacht voor dierenwelzijn en de omgeving centraal staan. Ook deze motie is niet aangenomen.