Krimp zorgt voor minder leerlingen

BUREN De onderwijsorganisatie BasisBuren is het overkoepelend bestuur van twaalf Burense en één Tielse basisschool. Al deze scholen hebben last van krimpende leerlingenaantallen en enkele scholen schurken zelfs tegen de opheffingsnorm aan. Dat is zorgelijk, ook omdat het Ministerie van Onderwijs plannen heeft om de extra toeslag voor kleine scholen te laten vervallen.

Neeltje van Triest

@neeltjevt

De openbare basisscholen in Ommeren, Erichem, Eck en Wiel, Rijswijk en Kapel-Avezaath tonen zorgelijke cijfers. Directeur bestuurder Mark van der Pol van BasisBuren luidt de noodklok: ,,Niets doen is geen optie. Wij starten bij goed onderwijs en niet bij de schoolgebouwen. Daarbij stellen we ons onder andere de vraag of we goed onderwijs kunnen bieden in een klas met twee klasgenoten. Willen we wel scholen waar drie volwassenen op veertig kinderen passen? En hoe gaat het met alle vaardigheden waar de leerkrachten over moeten beschikken? Op een kleine school worden de taken ook over minder personen verdeeld. Kunnen we dat van ze blijven vragen?''

Van der Pol benadrukt dat financiën niet leidend zijn, maar wel meespelen. Een kleine school rond de opheffingsnorm ontvangt op dit moment globaal zo'n 75 duizend euro per jaar extra van het ministerie. BasisBuren legt daar nog zo'n 15 duizend euro per jaar bij.

De bestuurder van BasisBuren schetst vervolgens dat het nieuwe schooljaar start met zo'n 150 kinderen minder dan gebruikelijk. Van der Pol: ,,Dat zijn zes groepen. We ontvangen -ook weer globaal- voor ieder kind zo'n vijfduizend euro per jaar. Dat lopen we eveneens mis. Maar een groot aantal kosten gaat gewoon door.''

Om ieder kind goed onderwijs te bieden wil BasisBuren de leerlingen een veilige en uitdagende leefomgeving bieden, ze goed voorbereiden op de toekomst en een brede kijk op de wereld meegeven. De wens van de onderwijsorganisatie is om meerdere kindcentra binnen de gemeente Buren te realiseren waar ongeveer 250 leerlingen niet alleen onderwijs volgen, maar waar ook ruimte is voor opvang, sport, cultuur, welzijn en zorg.

Van der Pol: ,,In Beusichem beschikken we over een bijna nieuwe school, in Maurik staat eveneens een fantastisch gebouw en ook in Buren en Lienden is ruimte genoeg. In Lienden staan nu al vier lokalen leeg. Niets doen is geen optie. Daarom gaan we met alle partijen, schoolteams, schoolleiders, ouders, gemeenten, dorpsbewoners, kinderopvang organisaties en maatschappelijke organisaties in gesprek. In het voorjaar van 2016 zal het beleid rond schoolgrootte zijn beslag moeten krijgen.''