• Fruitcorso.nl

Laatste Fruitcorsowagen Kerk-Avezaath in 2019

KERK-AVEZAATH Fruitcorsowagen Kerk-Avezaath kampt al jaren met een terugloop in het aantal vrijwilligers. Hierdoor is de druk bij de overgebleven bouwers dermate hoog dat het onverantwoord is om op deze voet verder te gaan. Eerdere activiteiten om nieuwe vrijwilligers enthousiast te maken voor het Fruitcorso en te helpen bij de bouw in Kerk-Avezaath hebben helaas onvoldoende effect gehad. Na zorgvuldig overleg tussen bestuur en ontwerpers (Leon Gerritse en Tim van Dulmen) is aan de trouwe vrijwilligers gevraagd de creatie van 2019 , 'Ik heb er eendje' af te bouwen zoals deze door de ontwerpers bedoeld is. Hierna valt het fruitcorsodoek definitief voor Kerk-Avezaath.

Een aantal bouwers is al meer dan 40 jaar actief bij de bouw van fruitcorsowagens in Kerk-Avezaath en voor hen kwam het nieuws, net als voor de jongere bouwers hard aan. ,,Wij kijken met trots terug op 58 mooie Fruitcorsowagens van Kerk-Avezaath en werken ondanks deze situatie aan de 59ste en tevens laatste wagen. Wij danken onze vrijwilligers voor hun soms jarenlange inzet en onze sponsoren voor het in ons gestelde vertrouwen", aldus Martin van der Steen, Voorzitter St. Corsowagen Kerk-Avezaath.