Leerlingenraad en mediatoren geïnstalleerd op Prins Mauritsschool

TIEL Op de Prins Mauritsschool locatie West in Tiel leren de kinderen zelf conflicten op te lossen. De Prins Mauritsschool wil een school zijn, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen. Op dinsdag 20 september kregen 12 leerlingen het diploma leerling-mediator. Deze leerling-mediatoren zijn opgeleid om te kunnen bemiddelen bij het oplossen van conflicten tussen leerlingen

Ook werd voor het eerst een leerlingenraad geïnstalleerd. Samen met leerkrachten denkt de leerlingenraad na over wat er allemaal nodig is om de school voor iedereen een fijne school te laten zijn waar niet alleen hard geleerd wordt, maar ook samen gespeeld en gelachen wordt.