• Marcel Antonisse

In Rivierenland daalt WW sterker dan gemiddeld voor Nederland

TIEL Eind september telde Rivierenland 2.806 WW-uitkeringen. Dat zijn er 521 minder dan een jaar geleden, wat een daling betekent van 15,7%. Daarmee daalde de WW in Rivierenland sterker dan landelijk (14,7%). In Gelderland daalde de WW alleen in de Achterhoek met 20,4% nog sterker dan in Rivierenland.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in alle sectoren. Het sterkst daalde de WW van mensen die voorafgaand aan hun WW in de bouw werkten. Daar daalde de WW met maar liefst 39,6% van 96 eind september 2018 tot 58 eind september 2019.

Rivierenland doet het ook goed wat betreft het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking. Eind september lag dat percentage op 2,3%, wat lager is dan landelijk (2,6%) en ook, net, iets lager dan gemiddeld voor Gelderland (2,4%).

Door de gunstige omstandigheden in de economie en op de arbeidsmarkt ligt de WW op een laag niveau. De keerzijde is dat werkgevers steeds meer moeite hebben om personeel te vinden.