• Robin van Lonkhuijsen ANP

'MacWiet' in Tiel?

TIEL Al in 2017 wilde de gemeenteraad van Tiel meedoen aan een landelijk experiment wietteelt. Het kabinet heeft daar nu een concreet plan voor opgesteld. Een aantal Tielse zorgen is daarin weggenomen. Van de raad mag de burgemeester Tiel nu definitief aanmelden.

door Wim Timmermans

De naam van het experiment is in de loop der jaren veranderd. Van 'experiment gereguleerde wietteelt' in 'experiment gesloten Coffeeshopketen'. En nu ligt er dan een formeel verzoek van het kabinet aan gemeenten om zich aan te melden voor deelname.

Burgemeester Hans Beenakker deed gloedvol verslag van een ontmoeting van geïnteresseerde burgemeesters met de twee verantwoordelijke ministers, die van Zorg en Sport en van Veiligheid en Justitie. De uitkomst nam volgens hem veel Tielse zorgen weg.

Het is een experiment van het Rijk. Dat betekent dat het Rijk financiële en juridische ondersteuning biedt. Ook wordt een divers aanbod van wiet van voldoende kwaliteit gegarandeerd. Dat verkleint het risico van straathandel aanzienlijk. En tot slot kan de gemeente coffeeshops dwingen mee te doen.

Dat is belangrijk. Het water staat Tiel in financieel opzicht aan de lippen. Ook kan nu gewerkt worden aan verplaatsing van de coffeeshops uit het centrum. Er blijven, aldus Beenakker, onzekerheden: ,,Maar dat hoort bij een experiment. Als we niks doen, verandert er ook niks."

De raad reageerde in meerderheid positief. Ton Zuidema (D66): „Tiel gaat eindelijk eens vooroplopen. Zo kom je landelijk in beeld." Wim de Boer: „Het gaat ons om het verplaatsen van coffeeshops uit de binnenstad. Pieter pleitte jaren geleden al voor een MacWiet." Wim van Baal (VVD) had zorgen. „Ondernemers mogen een weekvoorraad wiet in huis hebben. Is het veilig? En wat gebeurt er als het experiment faalt?" Peter Elferink (PT): „Wij zijn niet tegen legalisering. De 'war on drugs' heeft de afgelopen 40 jaar niet veel opgeleverd. Maar Tiel heeft toch geen geld?" Kamiel Gulikers (PvdA): „De situatie is op dit moment absurd. Je mag het wel gebruiken, maar niet maken of ergens heen brengen. Daar moet een einde aan komen." Beenakker nam de zorgen weg.

Een minderheid van de partijen was tegen. Martin Koning (CU): „De overheid wordt de concurrent van de criminaliteit. Wietgebruik maakt mensen inactief. Wij zijn faliekant tegen dat gebruik." Ook Yvonne Son Stolk (CDA) was niet positief, maar vond het 'een goede zaak de coffeeshops uit het centrum te verplaatsen'.

Burgemeester Hans Beenakker gaat Tiel nu aanmelden voor deelname aan het experiment. In het najaar beslissen de ministers welke gemeenten mee kunnen gaan doen.