• Jan Willem Keij

Meer mensen in de bijstand

BUREN De gemeente Buren kende op 1 januari meer mensen die gebruik maakten van de bijstand. Net als andere gemeenten huisvestte Buren afgelopen jaar meer asielzoekers met een verblijfsvergunning.

In 2016 moest Buren verplicht 67 statushouders huisvesten. Door taalproblemen is het voor deze groep moeilijk om direct een plekje op de arbeidsmarkt te vinden en zijn ze afhankelijk van de bijstand. Begin dit jaar maakten 230 personen gebruik van de bijstand. Daarnaast deden 24 oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers beroep op extra hulp, zes oudere en gewezen zelfstandigen klopten eveneens aan en 1 voormalig zelfstandige ontvangt een doorlopende uitkering voor zijn levensonderhoud.

In totaal ontvangen 261 personen bijstand van de gemeente Buren, een jaar eerder waren dat er 50 minder.