• Foto Jan Willem Keij

Meer wijkregisseurs in Tiel

TIEL De gemeente Tiel gaat meer wijkregisseurs inzetten. Er komen vier full time wijkregisseurs. Dat kost extra geld. Het college komt met een dekkingsvoorstel in de Perspectievennota van juni dit jaar.

Wijkregisseurs helpen burgers die een burgerinitiatief willen ontplooien. Zij loodsen die burgers als het ware door de gemeentelijke organisatie. En helpen hen de paden van het gemeentehuis te bewandelen. Zij helpen burgers om dingen zelf aan te pakken, maar nemen het nadrukkelijk niet over. Enkele concrete voorbeelden zijn hun inzet bij het dorpsplan Kapel Avezaath en ondersteuning van Marokkaanse vrouwen bij hun initiatief om gezamenlijk te zwemmen in Tiel West. Ondanks wat kritische noten was de commissie positief.

Er was brede waardering voor de wijkregisseurs. Ton Zuidema (D66) noemde hen de voelsprieten van de politiek in de wijken. „De maatschappij is in transitie. En zit midden in een cultuurverandering. Mensen gaan steeds meer zelf doen. En de gemeente beweegt zich van 'nee, tenzij' naar 'ja mits'."

Anton van Straten (KT) wees er op dat er heel veel dingen in Tiel van de grond zijn gekomen zonder wijkregisseurs. Zoals de kerken, sportverenigingen en Appelpop. Wethouder Marcel Melissen (VVD) erkende dat maar benadrukte dat het er nu om gaat mensen met goede ideeën te helpen die die weg nog niet vinden.

Ton Zuidema (D66) sprak de verwachting uit dat er steeds meer burgerinitiatieven gaan komen. En dat er dus op termijn fors meer budget nodig zal zijn om daarin te voorzien. Ook pleitte hij ervoor „de wijkregisseurs meer doorzettingsmacht te geven", omdat zij altijd gemangeld dreigen te worden tussen de vraag van de burger en gemeentelijke regels en beleid.

Peter Elferink (PT) vond het uitvoeringsplan te weinig concreet. Maar dat is volgens Marcel Melissen inherent aan burgerparticipatie. De gemeente moet hier „vertrouwen geven, ruimte maken en loslaten." De wethouder heeft liever een globaal, flexibel uitvoeringsplan. Alle commissieleden stemden in met de uitbreiding naar vier full time wijkregisseurs en met het uitvoeringsplan.