Molukkers in Nederland: hun geschiedenis is onze geschiedenis

TIEL Op dinsdag 31 maart houdt de Vereniging Oudheidkamer Tiel e.o. haar laatste lezing van het seizoen in de Drumptse Hof. De spreker over het bovengenoemd onderwerp is drs. M.H.H. de Weerd. De aanvang is 20.00 uur. Voor niet-leden van de Oudheidkamer bedraagt de entree €5,-.

,,In mijn lezing ga ik uit van een viertal stellingen. Allereerst: de Molukse geschiedenis is al vier eeuwen onze, vaderlandse geschiedenis. Wij behoren daarvan meer te weten en door te geven. Ten tweede: Molukkers in Nederland zijn niet een zoveelste groep allochtone immigranten, maar de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Nederlandse onderdanen, dienaren van de Kroon, die als KNIL-militairen met gezin zich - met gevaar voor eigen leven - ingezet hebben voor de Nederlandse zaak in Ned. Oost-Indië. Ten derde: 12.500 Molukkers - 4000 militairen met of zonder gezin - die in 1951 naar Nederland werden overgebracht, waren het kind van de koloniale rekening, die negatief werd afgesloten 'zonder batig slot'. Het ontslag uit militaire dienst ontnam hen niet alleen hun ambtelijke status maar vooral hun eer en identiteit. Punt vier is dat Maluku voor ons de meest nabije buur is. In mijn lezing wil ik vertellend periodiseren, uiteraard beginnend met de periode van de V.O.C. Daarna besteed ik aandacht aan het Engelse interim-bestuur, de 19-de eeuw met de Pattimura-opstand van 1817, de oprichting van het KNIL en de Atjeh-oorlog, de 20-ste eeuw voor 1945, de periode 1945-1949, het vertrek naar Nederland in 1951, de jaren '60 en '70 van kamp naar woonwijk, van verzorging naar zelfzorg, administratieve - en politieke ontwikkelingen, de jaren'70 van kapingen en gijzelingen, vanaf 1980 heroriëntatie en integratie, burgeroorlog in de Molukken 1999-2003 en Molukse cultuur hier en daar. Afsluitend besteed ik aandacht aan de huidige banden tussen Nederland en Maluku. Hoe ziet het toekomstperspectief eruit?"