Mozaïek en Servicepunt Thuiswonen tekenen voor samenwerking

TIEL De regionale welzijnsinstelling Mozaïek welzijnsdiensten en de landelijk organisatie Servicepunt Thuiswonen tekenen voor het werkgebied Tiel e.o. een samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties richten zich op ouderen die, onder andere als gevolg van het ingezette beleid van langer zelfstandig wonen, geconfronteerd worden met vragen.

Servicepunt Thuiswonen is vooral het telefonische loket zijn waar de vraag binnenkomt, de telefoonmedewerker informeert, beantwoordt vragen en verwijst zo nodig door. Mozaïek welzijnsdiensten pakt met de burgers de vragen op. Met onder andere het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening, Steunpunt Mantelzorg, Ouderenadvies en Vrijwilligerssteunpunt heeft zij een aantal praktische ondersteunende diensten in huis, die de kwetsbare oudere helpen om de eigen zelfstandigheid vorm te geven. Het Servicepunt Thuiswonen biedt naast telefonische ondersteuning onder andere ook begeleiding in elektronisch toezicht op afstand voor alleenwonenden (LifeLine) en advies bij woningaanpassing.

De diensten van beide organisaties vullen elkaar mooi aan en zijn voor beide partijen aanleiding om samen op te trekken. Het is de ambitie dat deze uitwisseling leidt tot nieuwe woon-zorg ideeën. Info: Mozaïek welzijnsdiensten 0344-611566, Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening 0344-638458 en Servicepunt Thuiswonen 088-7004100. Beide organisaties zijn ook via de mail bereikbaar via info@mozaiekwelzijn.nl en via www.servicepunt-thuiswonen.nl