• Groen op de huidige locatie Westlede.

    Wim Timmermans

Nieuw winkelcentrum Tiel West

TIEL Op de plek van het vroegere woon-zorgcomplex Westlede komt een winkelcentrum en een aantal appartementen. Het huidige winkelcentrum Kwadrant wordt zo vervangen; op die plek komen woningen. De commissie Ruimte was positief over de plannen. Het voorstel is een hamerstuk op de agenda van de komende raadsvergadering.

door Wim Timmermans

Het winkelcentrum Kwadrant voldoet niet meer. Het is te klein en er zijn te veel parkeerproblemen. Daarom wordt er op de locatie Westlede een nieuw winkelcentrum ontwikkeld. Erboven worden 28 huurwoningen gerealiseerd. Het bestemmingplan ligt aan de raad voor. Op de plek van het Kwadrant komen te zijner tijd woningen. De commissieleden hadden nog wel een aantal vragen en kanttekeningen.

Cees Anker (GL) zag spanning tussen economie en ecologie. Het groen op de plek van het oude zorgcentrum is volgens hem „in de laatste jaren uitgegroeid tot een aantrekkelijk stadspark. Zeker voor wat betreft de randen met de mooie bomen." Ben Brink vond het geen typisch stadspark. Na de sloop van de gebouwen heeft het terrein vijf jaar braak gelegen. En er ligt een hoop puin in het midden. Er gaat veel gebeuren. Er wordt gebouwd, er komen parkeerplaatsen en de wegen worden aangepakt. In het Groenplan zal worden bekeken welke bomen kunnen worden behouden. Voor de bomen die verdwijnen zullen nieuwe worden geplant. In het gebied zelf of, als er geen ruimte is, elders.

Wim van Baal (VVD) vroeg naar de standplaats. Volgens Wim van Baal heeft de standplaatshouder bij het Kwadrant uit de krant over de plannen moeten vernemen. Daar schrok Ben Brink zichtbaar was. Hij zegde direct een gesprek toe, „we laten hem niet zakken." In het nieuwe winkelcentrum komt ruimte voor twee standplaatshouders.

Tenslotte kwam het parkeren aan de orde. Wim van Baal maakte zich zorgen of er geen parkeeroverlast zou ontstaan, Anton van Straten (KT) wilde weten hoe het parkeren voor de bewoners wordt geregeld. Ben Brink legde uit dat er 340 parkeerplaatsen bij komen en dat die deels voor de bewoners zullen worden gereserveerd. „Er komt geen betaald parkeren de eerste jaren."

De commissieleden waren tevreden. Het voorstel kan als hamerstuk naar de raad. Dat betekent dat er geen discussie meer is over het plan.