Nieuwe campagne Aktie Kerkbalans 2015

TIEL - De Aktie Kerkbalans is al jaren een van de grootste acties in Nederland om fondsen te werven, waarmee de plaatselijke kerken van vijf verschillende Kerkgenootschappen hun leden om een financiële bijdrage vragen. Voor het jaar 2015 is er een nieuwe campagne gestart, die in januari is gelanceerd. Deze campagne richt zich in de eerste plaats op de actieve leden van de deelnemende Kerken. Daarnaast worden ook de minder actieve leden aangesproken en iedereen die de kerk in zijn of haar dorp of wijk een warm hart toedraagt, ook al is men zelf geen lid.

In heel Nederland staan veel kerken om verschillende redenen financieel onder druk. Eén van de belangrijkste redenen is, dat het aantal leden sterk terugloopt. Toch vinden velen, en niet alleen actieve kerkleden, het jammer als de plaatselijke kerk definitief de deuren zou moeten sluiten. Dit is een verlies dat veel ingrijpender is dan alleen een kleiner wordende kerkgemeenschap. Ook op maatschappelijk en sociaal samenbindend vlak betekent dit een verarming voor een stad, dorp of een bepaalde wijk.

Uit een onderzoek naar armoede in Nederland in 2013 bleek dat de gezamenlijke kerken onder meer goed zijn voor 30 miljoen euro besteed aan concrete hulpvragen en voor 53 miljoen euro aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei terrein. Dit is alleen mogelijk als het met de lokale kerken goed gaat.

Wim Wassink, voorzitter PGT: ,,In Tiel heeft ongeveer twee jaar geleden een fusie plaatsgevonden tussen de Gereformeerde kerk aan de Schaepmanstraat, de Hervormde Gemeenten van de St. Maartenskerk/Wadenoijen en Drumpt en de Evangelisch-Lutherse gemeente van de St. Caeciliakapel. Er is één Protestantse Gemeente Tiel ontstaan, waar we heel blij mee zijn. We willen graag binnen Tiel en omgeving een open betrokken gemeenschap zijn, die opbloeit doordat we helpen, vieren, bidden, rouwen en meedenken. De kerk geeft dit aan ons, dus geven wij ook aan de kerk. Zo houden we onze kerk in balans. Het geld dat wordt verkregen via de Aktie Kerkbalans is een investering die rendeert. Het wordt niet alleen besteed aan het gebouw maar ook aan pastorale zorg, plaatselijke diaconale projecten, jongerenwerk en vele andere activiteiten."

In Tiel zal er een tandje bijgezet moeten worden om de beroepskrachten en één of meerdere van de gebouwen te kunnen behouden. Als alle leden € 5,- per maand extra willen geven is de Protestantse Gemeente Tiel uit de zorgen. Ook niet-kerkleden kunnen financieel bijdragen door een bedrag over te maken op rekening NL50FVLB0699643821 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Tiel.