• Katinka Schippers

Nominaties vrijwilligersprijzen 2016 gemeente Buren bekend

[MAURIK Volgens jarenlange traditie reikt burgemeester Jan de Boer de vrijwilligersprijzen uit tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari. Nieuw dit jaar is dat alle genomineerden een prijs ontvangen, variërend van 200 tot 500 euro. Hiermee spreekt de gemeente Buren haar waardering uit voor alle vrijwilligers en hun bijdrage aan onze gemeente.

Tot 1 december konden verenigingen en inwoners mensen en initiatieven voordragen voor de titel Vrijwilliger van het Jaar en de Buurzaamheidsprijs. Na intensief beraad draagt de commissie vrijwilligersprijzen Stichting Natuur en Milieu Educatiecentrum Betuwe, Stichting Bi!zonder Goed en Stichting Bloemrijk Beusichem en Zoelmond voor als mogelijke winnaars van de Buurzaamheidsprijs 2016. Ditsie van Beusichem-van Ossenbruggen uit Ommeren, Greet van der Veld-van Scherpenzeel uit Beusichem en Tiny Beijer-van den Anker zijn aangemerkt als mogelijke winnaars van de titel Vrijwilliger van het Jaar 2016.

Vrijwilliger van het Jaar

Ditsie van Beusichem is al meer dan 35 actief in Ommeren en omgeving bij verschillende verenigingen, zoals de corsoclub, de rommelmarkt en het Heemkundig museum, dat later onderdeel is geworden van het Baron van Brakellmuseum. Greet van der Veld zet zich al ruim 40 jaar vrijwillig in voor het maatschappelijke leven in Beusichem, onder meer voor de peuterspeelzaal, de Oranjevereniging, de St. Speeltuin Beusichem en voor een Irakees vluchtelingengezin. Tiny Beijer is al bijna 50 jaar vrijwilliger bij de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Maurik. Daar organiseert ze al 40 jaar zieken- en bejaardenbezoek en het brengen van de Heilige Communie bij ouderen en mindervaliden thuis. Ook organiseert ze jaarlijks een ouderendag en zingt al meer dan 40 jaar haar altpartij mee in het parochiekoor. Daarnaast is zij sinds de oprichting in 2006 teamleider bij Burenhulp, waar zij de activiteiten van de vrijwilligers inplant.

De titel Vrijwilliger van het Jaar gaat naar een persoon die zich onbetaald, gedurende lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor een plaatselijke vereniging, maatschappelijke instelling of organisatie.

Buurzaamheidsprijs

Sinds 2014 reikt gemeente Buren de Buurzaamheidsprijs uit aan een initiatief dat bijdraagt aan de participatie en leefbaarheid op de terreinen van zorg, welzijn, vrije tijd, sport, cultuur en veiligheid in de gemeente. Stichting B!jzonder Goed biedt extra zorg voor jong en oud die wat ondersteuning kunnen gebruiken. Deze stichting draait op een groep fanatieke vrijwilligers die onder meer diverse activiteiten verzorgen in de Huizen van de Buurt voor bewoners en omwonenden, zoals een Oudhollandse Visdag, Sinterklaasfeest en stamppottenmaaltijd. De Stichting Natuur en Milieu Educatiecentrum Betuwe draait al meer dan 25 jaar op Annemieke Jansen. Vrijwel al haar tijd steekt ze in het verzorgen van leskisten en -programma's voor het basisonderwijs en het organiseren van excursies en andere activiteiten. Stichting Bloemrijk Beusichem en Zoelmond wil deze dorpen bloemrijker maken. Niet alleen om de dorpen te verfraaien, maar vooral ook voor de vlinders en de bijen.

Nieuwjaarsreceptie

De uitreiking van de vrijwilligersprijzen vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren op maandag 9 januari van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Maurik. Alle inwoners zijn hiervoor van harte uitgenodigd.