• De winnende vrijwilligers van afgelopen jaar.

    Neeltje van Triest

Nominaties vrijwilligersprijzen in gemeente Buren

MAURIK Burgemeester Jan de Boer reikt vanavond, maandag 7 januari, de vrijwilligersprijzen uit tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar ontvangen alle genomineerden een prijs. Hiermee spreekt de gemeente Buren haar waardering uit voor alle vrijwilligers en hun bijdrage aan de gemeenschap.

Verenigingen en inwoners konden mensen en initiatieven voordragen voor de titel Vrijwilliger van het Jaar, de Buurzaamheidsprijs en de Kanjer van Buren. Na intensief beraad draagt de commissie vrijwilligersprijzen de vestigingscoaches van Stichting Vluchtelingenwerk, Theater Heerenlogement en Burenhulp-Thuisadministratie van Welzijn Rivierstroom voor als mogelijke winnaars van de Buurzaamheidsprijs 2018. Steven Hulst, Hans van der Wal en Joke Honders zijn aangemerkt als mogelijke winnaars van de titel Vrijwilliger van het Jaar 2018. De winnaar van de Kanjer van Buren wordt op 7 januari bekend gemaakt.

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR Steven Hulst uit Buren is als vrijwilliger betrokken bij de St. Evenementen Buren Stad en is initiatiefnemer van het wijnfestival Chateau voor Buren. Daarnaast is hij voorzitter van de energiecoöperatie eCoBuren. Ook beheert Steven de website Muziek in Buren en is hij secretaris van de Synagoge Buren.

Hans van der Wal uit Maurik verzorgde jarenlang het onderhoud bij voetbalvereniging SVM. Daarnaast reed hij jaren op de buurtbus en was hij jaren ouderling bij de NH Kerk in Maurik. Hans verzorgt het vervoer voor ouderen van/naar de huisarts of het ziekenhuis. Ook is hij mantelzorger van zijn vrouw en vrijwilliger in de Valentijn in Maurik.

Joke Honders uit Lienden is als vrijwilliger onder andere betrokken bij Museum Baron van Brakell in Ommeren. Hier is zij penningmeester. Daarnaast is ze voorzitter/directeur van het Arend Datema Instituut. Ook is ze secretaris bij de Historische Kring Kesteren en omstreken.

De titel Vrijwilliger van het Jaar gaat naar een persoon die zich onbetaald, gedurende lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor een plaatselijke vereniging, maatschappelijke instelling of organisatie.

BUURZAAMHEIDSPRIJS Sinds 2014 reikt gemeente Buren de Buurzaamheidsprijs uit aan een initiatief dat bijdraagt aan de participatie en leefbaarheid op de terreinen van zorg, welzijn, vrije tijd, sport, cultuur en veiligheid in de gemeente.

De vestigingscoaches van Stichting Vluchtelingenwerk houden zich geheel vrijwillig bezig met de begeleiding van vluchtelingen (statushouders) in de gemeente Buren. De begeleiding houdt o.a. in: het inrichten van de woning, het afsluiten van verzekeringen, huisarts en tandartskeuze, bepalen schoolkeuze, regelen financiën, etc.

Theater Heerenlogement wordt volledig gerund door ongeveer 30 vrijwilligers. Zij organiseren cabaret-tryouts, muziekvoorstellingen en aanstormend talent krijgt een podium. Het theater ontvangt geen subsidie en toch worden er ongeveer veertig optredens per seizoen verzorgd. Tineke Holst is als vrijwillig programma-coördinator en directeur van Theater Heerenlogement de spin in het web.

De vrijwilligers van Burenhulp-Thuisadministratie (Welzijn Rivierstroom) zetten zich in voor de kwetsbare mensen in onze gemeente. Zij ondersteunen inwoners van de gemeente Buren bij hun administratie en helpen te voorkomen dat hun financiële situatie verslechtert of dat er een terugval is.

Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een bijstandsuitkering, hulp bij de belastingaangifte, hulp bij het ordenen of hulp bij het op weg helpen naar schuldhulpverlening.

De uitreiking van de vrijwilligersprijzen vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren op maandag 7 januari van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Maurik. Inwoners zijn uitgenodigd.