OK! Voor een goed buurtidee

TIEL Een huis kan nog zo mooi zijn om prettig te wonen, als de leefomgeving niet goed voelt, doet dit afbreuk aan het woonplezier. Woningcorporaties KleurrijkWonen en de SCW hebben in samenwerking met Mozaïek Welzijnsdiensten het initiatief genomen tot het oprichten van het project OK! Voor een goed buurtidee.

Heleen van den Bergh

Vic Latumahina, medewerker en buurtcoach, is nauw betrokken bij het project. Hij is het aanspreekpunt en helpt bewoners om hun initiatieven uit te voeren. ,,Het project is eigenlijk al vanaf 2010 in verschillende Tielse wijken aan de gang. De gemeente bepaalde vroeger de spelregels op het gebied van verbeteren of vernieuwen maar nu zijn de bewoners aan zet. Zij kunnen hun ideeën bij mij kenbaar maken met als doel de leefbaarheid in de buurt te verbeteren en deze zelf uit te voeren. Elk initiatief kan rekenen op een

financiële bijdrage en ondersteuning door de buurtcoach bij het maken van een plan om het tot stand te brengen. De initiatieven hoeven maar aan een paar voorwaarden te voldoen: het moet gericht zijn op een brede groep bewoners, de bewoners moeten zelf met het idee komen, de leefbaarheid in de buurt moet het ten goede komen, het moet iets nieuws zijn en financieel haalbaar. Voor een project is 2500 euro beschikbaar."

KINDERVRIJMARKT Er zijn de laatste paar jaar al dertien OK!-leefbaarheidsinitiatieven door enthousiaste buurtbewoners in zowel Tiel-Oost als in Tiel-West gerealiseerd.

Gezamenlijk zijn er projecten opgepakt zoals een kindervrijmarkt, een ontmoetingsactiviteit voor jongeren en ouderen, disco, Sinterklaas- en Kerstfeesten, wijkfeesten, het opknappen van een wijkgebouw, het aanbrengen van achterpadverlichting en het maken van een buitenspeelplaats. In 2015 gaat de aanpak en de werkwijze van het OK! Project wel veranderen. De buurtcoach gaat zich niet meer richten op eenmalige initiatieven maar op het opzetten van structurele bewonerscomités. Deze comités kunnen vanuit hun

eigen kracht initiatieven aandragen en organiseren om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. ,,We willen niet meer werken met plukjes mensen maar met een grote groep. Met een groter aantal bereik je meer. Mensen kunnen meer dan ze denken. Iedereen heeft wel een kwaliteit waar hij of zij goed in is."

Wie een idee heeft of meer informatie wil kan zich wenden tot Vic Latumahina, 0344-611566 of 0620450827, ok@mozaiekwelzijn.nl. Het adres van Mozaïek is nu De Vier Gravinnen,

Hertog Karellaan 140-142, 4001 KR Tiel.

Foto: Gezellige bijeenkomst aan de Tielse Akkerstraat, één van de initiatieven.