• Esther Coumans
  • Esther Coumans

Ondernemers Weerstraat willen winkelstraat blijven

TIEL In de structuurvisie Binnenstad heeft de Weerstraat niet langer alleen een functie als winkelstraat. Wonen op de begane grond moet in de toekomst ook worden toegestaan. Ondernemers in de Weerstraat roepen op: 'Laat ons winkelstraat blijven.'

Vlak voor de zomervakantie stond de structuurvisie binnenstad op de politieke agenda. Uit de visie moet uiteindelijk een bestemmingsplan voortkomen: de structuurvisie is dus in hoofdlijnen de basis voor het bestemmingsplan dat nog opgesteld moet worden.

Een aantal straten van Tiel krijgt in de structuurvisie een dubbele bestemming. De Weerstraat is er daar één van. Zoals het nu is opgeschreven, hebben de panden in de Weerstraat in de toekomst niet alleen een winkelbestemming, maar mag wonen ook. Binnenstadmanager Gert-Jan van Ingen legt uit: ,,Als er dan een aanvraag wordt ingediend van iemand die een pand in de straat om wil bouwen tot woning, dan handelt de gemeente door daarmee in te stemmen al naar de nieuwe visie."

Bezwaar is nu de manier om ervoor te zorgen dat de Weerstraat een winkelstraat blijft. ,,Het is aan de winkeliers om zich te concentreren op de procedure rond het bestemmingsplan", legt hij uit. Daar wordt alles straks immers bindend in vastgelegd.

De Tielse Binnenstad Vereniging laat het er niet bij zitten. Zij hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de verleende vergunning voor het realiseren van woningen aan de Weerstraat 17 a, b en c. Gesteund door een flink aantal ondernemers, waaronder Aly Schouten van Zonnekind. ,,Wij willen graag winkelstraat zijn," vertelt ze, ,,Als er huizen komen, lopen de mensen sneller onze straat voorbij." Ook zijn de winkeliers bang dat de nieuwe bewoners geen trek hebben in de evenementen die in de straat worden georganiseerd. Schouten: ,,Wij zijn juist bezig om de aandacht te trekken van de mensen. Met parapluutjes in de straat en ballonnen buiten. Bewoners zitten niet te wachten op zoveel mensen in de straat, die hebben liever geen drukte."

Toch zal het volgens binnenstadmanager Van Ingen niet zo'n vaart lopen. ,,Overlast van winkelend publiek moet je accepteren als je in de Weerstraat gaat wonen, anders moet je daar niet voor kiezen. Bovendien herhaalt de geschiedenis zich", zegt hij. ,,In de jaren zeventig heb ik zelf veel winkels verbouwd als aannemer. Je had een winkel en daar werd niet alleen boven gewoond, maar ook achter de winkel was woonruimte. En achter het woongedeelte had je dan weer een binnentuin: midden in de stad." Maar met de komst van grote ketens is dat veranderd. Vroeger woonde de winkeleigenaar namelijk zelf achter of boven de winkel. ,,Maar het kan naast elkaar bestaan, in de jaren zeventig was het immers ook schering en inslag."

REACTIE GEMEENTE In een reactie laat een woordvoerder van de gemeente het volgende weten: ,,In het nu geldende bestemmingsplan (vastgesteld in 2008) behoort de Weerstraat niet tot het kernwinkelgebied maar is een aanloopstraat. In de aanloopstraten is wonen op de begane grond toegestaan, evenals andere functies als detailhandel, dienstverlening etc.). Met de nieuwe structuurvisie binnenstad verandert daar niets aan. Met de structuurvisie en de Binnenstadsvisie willen we wel de beleving van het gebied vergroten en hebben daarom onder meer de Weerstraat aangewezen als zogenaamd dwaalmilieu. Het dwaalmilieu is bedoeld als opwaardering van de aanloopstraat status en we willen dat dat gebied zó aantrekkelijk is dat de bezoekers van onze stad door dat gebied heen gaan dwalen op zoek naar leuke snuffelwinkeltjes, ambachtelijke bedrijfjes, een kopje koffie gaan drinken of in een restaurantje een hapje gaan eten. Het dwaalmilieu moet ervoor gaan zorgen dat bezoekers langer in onze binnenstad blijven. Om dat te bereiken worden de mogelijkheden in dat gebied nog verder uitgebreid door ook restaurants toe te staan. Ook moet het gebied er aantrekkelijk uit zien om doorheen te gaan dwalen. Daarvoor hebben de ondernemers van de Weerstraat al een goede eerste stap gezet met het ophangen van paraplu's boven de straat. In de -samen met de samenleving- nog op te stellen uitvoeringsagenda kunnen verdere ideeën uitgewerkt worden om de inrichting van het gebied aantrekkelijker te maken. De mogelijkheid van wonen op de begane grond blijft ongewijzigd. Overigens is de mogelijkheid van wonen op de begane grond er al tientallen jaren."