25 jaar ROC Rivor in boekvorm

TIEL Wie geïnteresseerd is in het heden en verleden van opleidingscentrum ROC Rivierenland kan gratis het jubileumboek "25 jaar ROC Rivor. Van school naar educatieve onderneming" downloaden op http://www.rocrivor.nl/jubileumboek. Auteur Edwin Verkleij gaat in het boek uitvoerig in op de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen van de laatste honderd jaar. Zo schenkt hij uitgebreid aandacht aan de vele fusieprocessen die aan de totstandkoming van het Middelbaar Beroepsonderwijs vooraf zijn gegaan. Voor onze regio betekende dit, dat zeven onderwijsorganisaties op 1 april 1993 fuseerden tot het ROC Gelders Rivierengebied, dat in 2003 de naam ROC Rivor kreeg.

Verkleij heeft met dit werk een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van het onderwijs in de regio. De auteur sprak met een groot aantal (oud)collega's en bestuurders. Dat leverde aardige anekdotes op, waarmee het boek is opgesierd. Deze bijdragen vormen een welkome aanvulling op de nogal statische tekst van het boek, dat daardoor aanzienlijk aan levendigheid en leesbaarheid heeft gewonnen. Een nog wat speelsere inhoud zou met name de leerlingen en oud-leerlingen meer aangesproken hebben.

Het is handig dat het boek in willekeurige volgorde gelezen worden. Daarom nodigt het uit tot doorbladeren, waarbij met name het illustratiemateriaal opvalt. Het is voorzien van tientallen foto's, die de menselijke aspecten van de opleidingen treffend in beeld brengen. Zoals de alleraardigste foto's van de jubileumfeesten. Want daar draait het ook bij ROC Rivor om: de studenten.