Ontwerpen corsowagens Drumpt

TIEL Tijdens de ledenvergadering van Corsoclub Drumpt zijn de nieuwe ontwerpen voor 2016 gepresenteerd. De jeugdwagen heeft de titel 'Alle remmen los' en laat zien wat voor hulpmiddelen zoals een scootmobiel en rolstoel een mens - jong of oud - nodig kan hebben om zich voort te bewegen. Net als vorig jaar zijn de ontwerpers Olaf Janssen, Thom Rodenburg en Teus en Clarien van Nimwegen. De grote wagen is wederom een ontwerp van Sjors Kessels en draagt de bijzondere naam Chiroptera. Het is de familienaam van een vleermuizensoort. Deze vleermuizen bevinden zich in het raam van een oude kathedraal boven in de kerktoren. Kessels kwam vorig jaar met het ontwerp 'Restauratie in beeld', drie engelen op een platte wagen met een aantal figuranten die tijdens de corsostoet aan het 'restaureren' waren. Drumpt kreeg hiervoor de vernieuwingsprijs. In het bestuur van Drumpt heeft er een wisseling plaats gevonden. Agnes Stam heeft na tien jaar afscheid genomen. Claudia Zwaan neemt haar plaats in. Ed Drooggelman heeft het secretariaat van Stam overgenomen.