Op de koffie bij de brandweer in Tiel

TIEL In de maand oktober stelt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid alle 36 brandweerkazernes in de regio open voor thuiswonende 65-plussers om op de koffie te komen bij de brandweer. Tijdens dit koffiemoment is er volop gelegenheid om informatie te krijgen over brandveiligheid en staan brandweermensen klaar om alle vragen hierover te beantwoorden.

De laatste jaren stijgt het aantal doden bij brand onder 65-plussers. Reden genoeg voor de brandweer om in kleine groepen, samen met brandweermensen, informatie te delen en vragen te bespreken. Hiermee wil de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid mensen informeren over brandveiligheid. Dat de bijeenkomsten in de kazernes in oktober worden georganiseerd, is niet geheel toevallig. De maand oktober staat in het teken van de Nationale Brandpreventiemaand. Het thema van 2015 is: 'Verklein de kans op brand'.

In 2014 organiseerde de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in de kazernes een lunch voor 65-plussers uit de regio. Hier hebben 1.700 mensen gebruik van gemaakt. Vanwege het grote succes van deze bijeenkomsten, geeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid hieraan nu een vervolg met het koffiemoment.

Op 30 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in de brandweerkazerne aan de Teisterbantlaan 1c vindt het koffiemoment in Tiel plaats. Geïnteresseerden hoeven zich niet vooraf aan te melden, maar mogen binnen de genoemde tijden binnenlopen voor een kop koffie, een goed gesprek en het bekijken van de brandweerkazerne.