• Neeltje van Triest

Orgamebo zet in op uitbreiding

KAPEL-AVEZAATH Orgamebo is van oudsher langs de A15 en later Betuwelijn gevestigd. De ouders van huidige eigenaar Willem Bos bestierden hier een gemengde boerderij. Toen zoon Willem het stokje overnam, verhuisde hij zijn melkvee naar een tweede boerderij in Oost-Duitsland en bleef met intensieve veehouderij in Nederland. Een aantal jaren later begon hij met mestverwerking en mestexport naar Oost Duitsland en legde zo de basis voor het huidige Orgamebo bv.

door Neeltje van Triest

In het uiterste puntje van de gemeente Buren, net voor de brug over de A15 naar Kapel-Avezaath is Orgamebo gevestigd. Op dit moment officieel nog een intensieve veehouderij met een mest- en fouragehandel als nevenactiviteit. Maar de intensieve veehouderij is opgedoekt en de mest- en fouragehandel zijn hoofdzaak geworden. Daarom ligt er bij de gemeente Buren een bestemmingsplanwijziging en is er een plan om met behulp van het beleid op vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) de oude schuren te slopen en een nieuwe hal van 1750 m2 bij te bouwen. De laatste jaren zijn de mest- en fourage-activiteiten door de Provincie Gelderland als bevoegd gezag gedoogd.

Eigenaar Bos zit op zijn gemak in zijn kantoor. Orgamebo kent zo'n twintig vaste medewerkers waarvan vijftien chauffeurs. De laatste groep rijdt in Nederland, Duitsland, Polen, Frankrijk en Engeland. Hij schetst de afzet van mest en droge compost als een groeimarkt.

In 2014 heeft Orgamebo 40.000 ton mest geëxporteerd, dit groeide in 2015 naar 70.000 ton en in 2016 naar 125.000 ton. Dit is inclusief de export rechtstreeks van en naar andere partijen. Ook in 2017 bleef de lijn stijgen.

Het bedrijf is voor mestverwerking ofwel composteren erkend door de Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit (NVWA). Op de locatie in Kapel-Avezaath wordt wekelijks 1000 ton mest verwerkt.

Bos: ,,Er is veel vraag naar onze dienstverlening. Door steeds strenger wetgeving inzake de meststoffen wet die aangeeft dat het overschot van de Nederlands markt gehaald moet worden. Wij hygieniseren en drogen aangeleverde mest uit een straal van 30km. En de afnemer gebruikt het als grondstof op het land of verwerkt het in een biogascentrale. Dat vraagt wel om kwaliteit en degelijk zakendoen, anders kun je direct al stoppen.''

Om de stormachtige groei aan te kunnen, wil Orgamebo uitbreiden met een opslaghal, aanvoertunnels en een nieuw geavanceerd luchtwassysteem. De plannen liggen klaar en bij het toewijzen van een bestemmingsplanwijziging kan bij wijze van spreken de volgende dag worden begonnen met de bouw.

Bos: ,,De normen en eisen voor mestverwerking zijn aanmerkelijk strenger dan bij een agrarisch bedrijf met dieren. Nagenoeg alle onderdelen van de installatie zijn ISO gecertificeerd en voldoen aan strenge eisen voor geur, geluid en externe veiligheid. Door onder andere mijn achtergrond als brandweerman heb ik de gevaren van een luchtwassysteem van nabij meegemaakt. We nemen vergaande voorzorgsmaatregelen om die risico's tot een minimum te beperken en gebruiken de best beschikbare technieken, waarbij een goede werking en veiligheid de hoogste prioriteit hebben. We hebben er niets aan om in allerlei moeilijkheden te geraken. En als gezin met vier kinderen willen we ook niet in de stank zitten. Daarnaast ontsluiten wij ons perceel voor het vrachtverkeer aan de parallelweg langs de Betuwelijn. Wij betalen als onderneming fors mee om deze weg tot aan de rotonde in Kerk-Avezaath zo veilig mogelijk te maken. Dat zien we als onze plicht.'''

De eigenaar van Orgamebo schetst dat zijn onderneming ook moeilijke jaren heeft gekend. Vooral voordat Bos met de mestverwerking begon. Ook toen zat de agrarische sector op slot, werden de boeren geprikkeld om verder te kijken en neveninkomsten te genereren. Nu wordt Orgamebo door de bank regelmatig genoemd als schoolvoorbeeld van een innovatieve agrariër die op tijd de bakens heeft verzet.

Op donderdag 1 februari houdt de Provincie Gelderland van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond in De Avezaethen in Kerk-Avezaath, waarbij de plannen van Orgamebo bv verder toegelicht worden.