• Esther Coumans

Oud en nieuw in Tiel

TIEL Het nieuwe jaar 2108 kan bijna worden ingeluid met vuurwerk en champagne. Samen met de politie en Avri doet de gemeente Tiel er alles aan om ook dit jaar alle feestelijkheden rustig en plezierig te laten verlopen.

Avri sluit vlak voor de jaarwisseling alle boven- en ondergrondse containers om vuurwerkschade te voorkomen. Gooi het afval niet naast de container maar neem het weer mee naar huis.

Staan de huisvuil- en/of papiercontainer bij een openbare weg? Haal deze weg op oudejaarsavond. Zo kunnen de containers niet weggehaald, vernield of in brand gestoken worden. Puincontainers en zakelijke containers moeten

op oudejaarsdag leeg zijn. Als het kan moeten ze weggehaald worden. Als Avri een gevaarlijke situatie ziet, wordt het vuil afgevoerd. De eigenaar van de container moet daar dan voor betalen.

SLUITING HONDENPOEPBAKKEN De hondenpoepbakken sluiten we af. Dispensers voor de poepzakjes worden geleegd vlak voor de jaarwisseling. De volle hondenpoepzakjes kunnen in eigen afvalcontainer worden gedeponeerd, omdat afvalbakken ook worden afgesloten. Het is ook in deze periode niet toegestaan om de poep te laten liggen. Uiterlijk 5 januari zijn de bakken en dispensers weer te gebruiken.

Uit voorzorg haalt de gemeente samen met de politie autobanden op bij plaatsen waarvan ze weten dat daar banden worden opgeslagen. Dat geldt ook voor oude kerstbomen en ander brandbaar materiaal. Hierbij maken ze altijd een schikking of proces-verbaal op. Wie weet dat ergens autobanden of ander brandbaar materiaal is opgeslagen, kan dat - ook anoniem - doorgeven aan de politie. Wie zelf banden heeft opgeslagen, maar inziet dat dit niet verstandig is, kan ze alsnog laten afvoeren. Er wordt dan geen bekeuring uitgeschreven.

GEEN VREUGDEVUREN Een vreugdevuur is gevaarlijk. Daarnaast is het schadelijk voor het milieu en kan zo'n vuur het wegdek beschadigen. Daarom zijn vreugdevuren verboden. Overtreding wordt bestraft. De schade verhalen ze op de daders.

Bewaking schoolgebouwen

Om te voorkomen dat schoolgebouwen doelwit zijn van vandalisme houdt de

politie deze tussen kerst en oud en nieuw dagelijks in de gaten. Woont u in

de buurt van een schoolgebouw en ziet iets vreemds in of bij de school dat

u niet helemaal vertrouwt? Meld dit dan bij de politie.

Handen af van onze hulpverleners

Politie-, brandweer- en ambulancemedewerkers moeten altijd hun werk kunnen doen. Dus ook tijdens de jaarwisseling. Zij zijn er om ons te helpen. Dus: handen af van onze hulpverleners. Geef ze de ruimte, val ze niet lastig en wijs ook kinderen daarop.

STRENGERE EN HOGERE STRAFFEN Als er toch iets gebeurt doet de gemeente er alles aan om de daders te vinden, te bestraffen en te laten betalen voor eventuele schade. De gemeente kan in december en op nieuwjaarsdag een straatverbod opleggen aan iedereen die zich misdraagt in winkelcentra, het centrum of op de Waalkade.

Daders in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling krijgen hogere geldboetes, taak- of gevangenisstraffen. Bijna twee keer zo hoog. Bij agressie en geweld tegen politie, hulpverleners of andere mensen met

een publieke taak zoals buschauffeurs of gemeentepersoneel is de strafeis altijd al twee keer zo hoog, maar bij zaken rond de jaarwisseling gaat dat naar drie keer zo hoog.

VUURWERK Vuurwerk is gevaarlijk als het niet goed wordt gebruikt. Pas goed op en denk er ook aan dat andere mensen en dieren er veel last van kunnen hebben. De straffen zijn hoog voor iedereen die stunt met zwaar professioneel (illegaal) vuurwerk, zelf vuurwerkbommen maakt of zelfgemaakte vuurwerkbommen afsteekt. Overtreders kunnen zelfs gevangenisstraf - en dus een strafblad - krijgen. Dit jaar zijn babypijlen en Romeinse kaarsen voor het eerst verboden. Net als vorig jaar geldt dat vuurwerk mag worden afgestoken van oudejaarsdag 18.00 uur tot 02.00 uur in het nieuwe jaar.

Buurtbewoners kunnen wellicht narigheid te voorkomen door goed op te letten. Er zijn verschillende mogelijkheden om gevaarlijke en verdachte situaties te melden:

- De politie via 0900 8844, bij bijvoorbeeld opslag autobanden en ander brandbaar materiaal, zwaar vuurwerk, vernielingen en geweldpleging.

- De politie via 112 bij spoed/heterdaad

- Meld misdaad Anoniem, 0880 7000, als u uw naam niet bekend wilt maken.

- De bel en herstellijn van de gemeente, 0344-637111, bij onder andere losliggende tegels, kapotte bushokjes.