Oude voetbalschoenen inleveren bij TOV

TIEL 17 oktober is door de Verenigde naties uitgeroepen tot Wereldarmoededag. Stichting Tan-kids doet mee in de strijd tegen ongelijkheid in de wereld. Stichting Tan-Kids ondersteunt een project voor extreem arme kinderen op het platteland van Tanzania. Zij krijgen voetbalschoenen aangeboden en worden gestimuleerd om te gaan voetballen in een team. Stichting Tan-kids verzamelt zo veel mogelijk voetbalschoenen voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar. De voetbalschoenen kunnen worden ingeleverd bij TOV eten aan de Weerstraat 26 in Tiel (info: 06-54936350).

Info: Marian@tan-kids.com