• Kantoorlocatie De Blomboogerd in Tiel

    WSRL

Pachten van het Waterschap

ERICHEM Waterschap Rivierenland gaat twee graslandpercelen in Erichem openbaar verpachten. Op 5 oktober 2017 houdt het waterschap een openbare inschrijving voor de pacht van een jaar, waarop alle agrarische ondernemers binnen het werkgebied van het waterschap in kunnen schrijven. In de gemeente Buren gaat het om twee percelen van ieder iets meer dan drie hectare groot aan de Erichemsewal.

Het waterschap wil wel distel-, ridderzuring-, grote brandnetel- en reuze bereklauwpopulaties op de graslandpercelen beperkt houden. Bestrijding van grote haarden moet door de pachter uitgevoerd worden met een vroegtijdige maaibeurt of door selectieve chemische onkruidbestrijding. Voor de rest stelt het waterschap weinig eisen aan het gebruik.

 

AGRAGIËRS Alleen agrariërs komen in aanmerking om in te schrijven. Een inschrijver die niet aan deze vereisten voldoet, wordt van deelneming aan de procedure uitgesloten. Indien er wordt ingeschreven door meerdere personen of een in geval van combinatie dient ten minste één van de inschrijvers aan deze eis te voldoen.

Het is de eerste keer dat het waterschap graslandpercelen gaat verpachten. Dijkpercelen zijn al wel eerder bij openbare inschrijving aangeboden.

De zeven agrarische percelen in de regio die het waterschap op dit moment aanbiedt, kunnen in de toekomst worden ingezet als ruilgrond of bijvoorbeeld worden gebruikt voor het realiseren van waterbergingsprojecten. Omdat het waterschap op dit moment de gronden niet nodig heeft, worden ze nu verpacht. 

 Naast Erichem kan men ook inschrijven op gronden in Wellseind, Herwijnen of Dodewaard. De grootte varieert van 1 tot 5 hectare.