• Wim Timmermans

Papesteeg in beeld voor Anders Wonen

TIEL In Tiel zijn vijf locaties geschikt voor Anders Wonen. De locatie Papesteeg wordt nu nader onderzocht.

door Wim Timmermans

De gemeente zoekt vanaf januari naar een locatie voor Anders Wonen, een woonvorm voor mensen die in hun woonomgeving overlast kunnen geven. Om locaties te selecteren is een begeleidingsgroep ingesteld met 15 inwoners van Tiel. Zij hebben vijf locaties als geschikt beoordeeld. Twee locaties aan de Papesteeg, een akker aan de Lingedijk, de Thedingsweerd en een weiland aan de Groenestraat.

De locatie Papesteeg, tussen het spoor en de weg, wordt nu nader onderzocht. De locatie heeft de voorkeur van de zorgpartijen en is als veilig beoordeeld door de begeleidingsgroep. De grond is in eigendom van de gemeente.

INSPREKER Namens omwonenden sprak de heer van Delden in. Zij voelen zich overvallen. De locatiekeuze is een plek met drugsoverlast en er is veel geluidoverlast. Het is zeker geen prikkelarme omgeving. Bovendien is het een fietsroute voor schoolgaande kinderen.

TEVREDENHEID De raadsleden waren tevreden met het proces en prezen de leden van de begeleidingsgroep. Ze wezen allemaal op het belang van een goede communicatie met omwonenden. En vroegen aandacht voor goede ruimtelijke inpassing, criminaliteit, geluidoverlast en externe veiligheid.

An Duquesnoy (VVD) prees omstandig de begeleidingsgroep: „Mooi dat dit kan. Dit soort zaken moeten we koesteren." Zij vroeg verder expliciet aandacht voor de veiligheid. Maureen Klijn (GroenLinks) was „blij dat de gemeente weer een stukje verder op weg was naar de inclusieve samenleving."

OM DE TAFEL De raad stemde in met het voorstel om de mogelijkheden van de Papesteeg verder te onderzoeken. Wethouder Marcel Melissen (VVD) gaat snel met de omwonenden in gesprek. Hij wil hun zorgen weg nemen. Op de vraag van Peter Elferink (Pro Tiel) of „het point of no return in de toekomst ligt", antwoordde Marcel Melisse bevestigend. „Maar het is in het algemeen belang ook deze doelgroep huisvesting te bieden." Marcel Melissen gaat nu bekijken of de locatie geschikt kan worden gemaakt.