• Stad Tiel

Plannen Lingecollege komen op stoom

TIEL De plannen voor het Lingecollege komen op stoom. Binnenkort neemt de raad hierover een beslissing.

De nieuwbouw van de mavo aan de Tielerwaardlaan start. Voor renovatie van het havo/vwo gebouw aan de Heiligestraat is geld beschikbaar. Het vmbo gebouw aan de Teisterbantlaan wordt opgeknapt en er komt een onderzoek naar de behoeften voor het vmbo gebouw.

Maar de tijden veranderen. Leerlingenaantallen zakken en bouwkosten nemen sterk toe. De plannen zijn daarom bijgesteld. Het nieuwe mavo gebouw wordt kleiner en soberder. Voor de renovatie van het havo/vwo gebouw is een taakstellend budget bepaald van 12,5 miljoen euro. De renovatie mag niet duurder worden en een deel van het gebouw wordt verkocht. De opbrengst wordt gebruikt voor het opknappen van het vmbo gebouw. De commissie was in grote lijnen positief. Er waren drie aandachtspunten.

Er is weinig geld beschikbaar voor de vmbo. Maar het bedrijfsleven schreeuwt om technisch geschoolde werknemers. Dat onderstreepten Layla Mulay (PvdA) „het VMBO heeft onze prioriteit. Als er meer geld beschikbaar is, moet het daarheen" en Kaja Sairwating (GL) „de meeste leerlingen gaan naar het VMBO" onderstreepten dat. Wethouder Marcel Melissen (VVD) was het daar mee eens „dat zijn de werknemers die hier ook blijven werken". Er komt een onderzoek naar wat het vmbo in Tiel nodig heeft.

Peter Elferink (PT), Joke Sewalt (D66) en Tessa Wagensveld (PvdB) drongen aan op gasloos bouwen. Marcel Melissen begreep dat. Maar het onderwerp is nieuw en er is nooit rekening mee gehouden. Bij de MAVO is dat gelukt door het aanbestedingsvoordeel. Bij de havo/vwo kost het ruim 6.5 ton. Dat past niet binnen het taakstellende budget van 12.5 miljoen euro. Hij meldde dat het niet uit kan gezien de financiële nood van Tiel. Toen Peter Elferink vol hield nodigde hij hem uit in de raad met een voorstel te komen. „Maar dan moet er wel ergens anders binnen de gemeentebegroting worden bezuinigd."

Peter Elferink en Bart Van Gurp (VVD) wezen op de financiële risico's. De gemeente vaart scherp en het risico van hogere rentes is op termijn niet uit te sluiten. Wethouder Marcel Melissen zegde toe dat hij hierover een notitie aan de raad schrijft.