• Lex van Lieshout

Plannen tegen frauderisico 

TIEL De gemeenteraad buigt zich deze maand over voorstellen om het frauderisico op de afdeling publiekszaken van het gemeentehuis in te dammen.

 

André van der Vlerk

@avandervlerk

Raadsleden kiezen tussen enerzijds een volautomatisch kassasysteem en anderzijds een aangescherpte kasprocedure waarbij de dagopbrengst wordt verwerkt en gecontroleerd door twee medewerkers, in plaats van één. De raad kan ook besluiten om niets te veranderen en het huidige frauderisico te accepteren.

Bij het kassasysteem is geen sprake meer van open geldstromen. Klanten van publiekszaken storten hun contante geld bij een betaalzuil. Het geld komt vervolgens terecht in een kluis. Voordelen van dit gesloten systeem is onder andere dat kasgrepen niet meer mogelijk zijn, het aantal menselijke fouten wordt teruggedrongen en loketmedewerkers minder werkdruk ervaren. Het kassasysteem controleert bovendien de echtheid van ingevoerde bankbiljetten en munten.

Het tweede voorstel voorziet in een aanscherping van de kasprocedure. Het tellen en opbergen van het geld, en de verwerking ervan in het kassasysteem, wordt volgens het zogeheten 4-ogenprincipe verzorgd door twee medewerkers die elkaar controleren. De tweede medewerker wordt elke twee weken als extra controle ook ingezet bij het afstorten van het geld bij de waardetransporteur. Door het geld dagelijks te tellen worden verschillen direct zichtbaar.

Het volautomatische kassasyteem is de duurste oplossing. De investering bedraagt 30.000 euro plus jaarlijks ongeveer 6.500 euro voor onderhoud en beheer. De kosten van de inzet van een extra medewerker volgens het 4-ogenprincipe worden geraamd op jaarlijks zo'n 4.000 euro.

November vorig jaar besloot het college om contante betalingen op publiekszaken af te schaffen en volledig over te gaan op betalen met pinpas.

De raadscommissie bestuur protesteerde een maand later en oordeelde dat inwoners contact moeten kunnen blijven afrekenen.