• Jan Willem Keij

Binnenstad autoluw maken; 'eerst met de inwoners praten'

TIEL De gemeente wil de binnenstad autoluw maken. Het college legde de raad keuzes en varianten voor. Maar de raad wil dat het college eerst met inwoners en ondernemers gaat praten.

door Wim Timmermans

De binnenstad van Tiel wordt autoluw. Dat staat in de Structuurvisie. Volgend jaar staat groot onderhoud gepland aan het riool in de binnenstad. Een aantal straten ligt dan open. Er kan dan werk met werk worden gemaakt.

Het college polste de raad alvast over haar ambities op het gebied van autoluw. Wie kunnen worden toegelaten in de binnenstad. De bewoners en hun bezoek of klanten en bezoekers van de binnenstad? OF allemaal? En op welke tijdstippen dan? Bewoners 24 uur en laden en lossen in de promenade tussen 7 en 11 uur? En in welke straten?

Het leidde tot misverstanden. Achtereenvolgens Peter Van de Lugt (PT), Erik Henning (D66) vonden dat het college eerst met inwoners en ondernemers moest gaan overleggen. Pas daarna was de raad aan zet. Cees Anker (GL) vond zelfs dat alle inwoners van Tiel betrokken moesten worden.

Het bracht andere raadsleden er toe af te zien van een inhoudelijke bijdrage. Zij sloten zich aan. Ronald Corporaal: „Ga eerst maar ophalen." Al vroeg Kamiel Gullikers (PvdA) zich af of dan de planning van de rioolwerkzaamheden nog wel haalbaar was. Wim Wildschut (VVD) benadrukte dat Hart van Tiel goed betrokken moet worden.

Wethouder Frank Groen (PvdB) was kribbig: „U heeft ons om deze notitie gevraagd." Om vergoelijkend verder te gaan: „Natuurlijk ga ik met inwoners en ondernemers in gesprek." Een eerste gesprek met Hart van Tiel had hij al gevoerd. En in oktober beginnen de tafelgesprekken over de rioolaanpak met inwoners en ondernemers. Daarin neemt hij de autoluw ambitie mee. Maar hij had liever eerst de grote lijnen aan de raad voor willen leggen.

Wim de Boer (PvdB) en Wildschut zetten de overlast door de coffeeshops op de agenda. Groen: „Daar zijn we al mee aan de gang. De wil is er bij de coffeeshops om weg te gaan uit het centrum. Maar dat gaat niet binnen een jaar geregeld zijn."

Groen gaat nu in het kader van het onderhoud aan de riolering met bewoners en ondernemers aan de keukentafel zitten. Hij neemt het thema „autoluw" mee. Begin volgend jaar brengt hij er verslag over uit in de raadscommissie.