• Werkzaak Rivierenland

Mogelijkheden kostenverlaging deelname Tiel aan Werkzaak

TIEL Aanbevelingen voor een eerlijker verdeling van de kosten van Werkzaak. En aanbevelingen om meer grip te krijgen op de besluitvorming en de sturing van Werkzaak. Dat zijn uitkomsten van het onderzoek naar een voordeligere uitvoering van de Participatiewet.

De gemeente Tiel wil een meer eenvoudige, transparante en eerlijke verdeelsleutel van de kosten van Werkzaak op basis van solidariteit. ,,Een eerlijke verdeelsleutel is heel belangrijk", geeft wethouder Ben Brink aan. Nu worden de kosten van Werkzaak via verschillende verdeelsleutels toegerekend naar de deelnemers. Het onderzoeksrapport beschrijft dat deze manier van verdelen geen recht doet aan de gemeente Tiel. Daarnaast wil Tiel een stemverhouding die recht doet aan de inbreng van iedere gemeente. Uitvoeren van de aanbevelingen zorgt voor een duurzame samenwerking binnen Werkzaak én een toekomstbestendige Werkzaak.

De onderzoekers hebben ook aanbevelingen gedaan voor besparingen op de uitgaven van Werkzaak zelf. Dat is niet alleen om de kosten voor de gemeenten te verlagen. Maar ook om op de lange termijn voorbereid te zijn op de te verwachten stijgende klantgroepen.

IN GESPREK Gemeente en Werkzaak zijn met elkaar in gesprek over de verschillende aanbevelingen. Hieruit blijkt dat de strekking van de aanbevelingen breed wordt onderkend. Het streven is om er samen uit te komen. Het is in beider belang dat Tiel aan Werkzaak blijft deelnemen. Alternatieve opties, waaronder het zelf gaan doen van de taken van Werk & Inkomen zijn ook onderzocht. Op dit moment is er nog geen noodzaak deze opties verder uit te werken.

AANLEIDING ONDERZOEK De gemeente heeft dit onderzoek laten doen nadat zij eerder dit jaar geconfronteerd werd met een onverwachte forse structurele kostenstijging van de bedrijfsvoering van Werkzaak. Dit is voor de gemeente financieel niet op te brengen, zeker ook in combinatie met de financiële problematiek in de kosten voor Jeugdzorg en Wmo. Daar kwam bij dat de mogelijkheden van bijsturen en beïnvloeden van het (financiële) beleid van Werkzaak minimaal zijn.