Preventie avond in Erichem

ERICHEM Op woensdag 7 oktober om 19.30 uur tot 21.30 uur wordt er in het dorpshuis een preventie-avond gehouden voor de bewoners van Erichem. De avond staat in het teken van de op start van de signaleringsgroep Whats app-groep 112erichem. Tevens komen onderwerpen zoals brand- en, inbraakpreventie en informatie over StiB aan de orde.

De avond wordt verzorgd met medewerking van Stib, brandweer, politie en leden van de signaleringsgroep Erichem112.

De bedoeling is om de inwoners te informeren over lokale veiligheid, zorg en hulp. Tevens kan kennis worden gemaakt met de wijkagent van Erichem, Trienko Brouwer. De koffie en thee staan klaar en de entree is gratis dorpshuis aan de Erichemseweg 30. Info: Marc Horsten van StiB, 06-30032972, 112erichem@gmail.com