Prins Bernhard Cultuurfonds steunt Tiels project

TIEL Servicepunt Amateurkunst Rivierengebied krijgt 3500 euro voor hun project manifestatie Muzikale Mo(NU)menten van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft voor 69 projecten op het gebied van cultuur en natuur een totaalbedrag van € 142.300 toegekend. Daar valt het project van Servicepunt Amateurkunst Rivierenland ook onder.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het Prins Bernhard Cultuurfonds zich in voor cultuur en natuur­.

Het budget dat het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland dit jaar te beste­den heeft be­draagt € 718.249. Dit geld is onder meer afkomstig van de Lotto en de BankGiro­Lote­rij, donaties en een col­lecte die jaar­lijks in mei onder de

naam Anjeractie wordt gehou­den. Per jaar worden circa 400 projecten ge­steund.

Het bestuur van de afdeling Gelderland beoordeelt vier keer per jaar aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur en natuur. Verzoeken kunnen worden ingediend door culturele stichtingen en verenigingen en organisaties op het gebied van natuur. Bijdragen worden verleend voor eenmalige, uitzonderlijke culturele projecten in Gelderland en duurzame investeringen. Met behulp van de Richtlijnenwijzer op de website kan worden bepaald of een project in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Zie www.cultuurfonds.nl/Gelderland