• raad stelt prioriteiten op het gebied van veiligheid vast

    Wim Timmermans

Prioriteiten op het gebied van veiligheid

De gemeenteraad heeft voor de komende vier jaar de prioriteiten bepaald voor het beleid op het gebied van veiligheid. Daaraan wordt bovenop het normale beleid extra aandacht besteed.

De afgelopen vier jaar lag de prioriteit vooral op inbraken, hinderlijke jeugdgroepen en overlast op straat. Op die gebieden zijn goede resultaten geboekt.

Tiel heeft van oudsher een hoge criminaliteitscijfers. Daarvoor zijn verschillende oorzaken. Het lage opleidingsniveau is een belangrijke oorzaak. Ook de centrumfunctie van Tiel is dat. Er zijn veel regionale sociale instellingen gevestigd in Tiel. En er zijn veel evenementen en uitgaansgelegenheden. Tiel herbergt vier coffeeshops.

De aandacht zal tussen 2019 en 2022 uitgaan naar vier prioriteiten. Ondermijning, met de nadruk op georganiseerde criminaliteit die met drugs samen hangt. Verkeersveiligheid bij scholen en in buurten staat hoog op de lijst. Evenals de problematiek met betrekking tot kwetsbare personen en arbeidsmigranten. Jaarlijks wordt er nog een vijfde prioriteit aan toegevoegd. Daarmee wordt ingespeeld op acute problemen. In 2019 gaat het om zorg en veiligheid.

Op korte termijn worden nu voor de gekozen prioriteiten actieprogramma's  vastgesteld.