• ANP

Problematische schulden voorkomen door samenwerking

TIEL Woningcorporaties SCW en KleurrijkWonen, zorgverzekeraars Menzis, CZ en VGZ, energiebedrijf NUON, drinkwaterbedrijf Vitens, Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) en gemeente Tiel gaan samenwerken op het gebied van schuldhulpverlening. Dit betekent dat deze partijen afspraken met elkaar maken om te voorkomen dat inwoners in financiële problemen raken.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met risicovolle of problematische schulden. Ongeveer 80% van deze huishoudens maakt geen gebruik van formele schuldhulpverlening. Dit betekent voor Tiel dat er zo'n 3.500 huishoudens te maken hebben met risicovolle of problematische schulden. Op het moment dat zij contact opnemen voor hulp bij hun financiële problemen, is de schuld vaak al erg hoog. Zij zien dan zelf geen uitweg meer. Dit willen we voorkomen door hulp aan te bieden bij beginnende betalingsachterstanden.

SNEL EN ACTIEVE HULP Snelle hulp bij schulden kan veel ellende en maatschappelijke kosten besparen. Als mensen bij twee of meer organisaties een betalingsachterstand hebben, dan biedt de gemeente actief hulp aan. Samen met de klant wordt gekeken of hulp nodig en gewenst is en welke hulp dan het beste is. Alles met als doel om de financiële situatie snel inzichtelijk en stabiel te krijgen.

Wethouder Henk Driessen: ,,Het hebben van schulden is nu nog te vaak een taboeonderwerp. Mensen met schulden durven vaak niet aan de bel te trekken. En dan is het al te laat. Dit convenant kan ons helpen eerder het schuldenprobleem in de kiem te smoren. En daar doen we het voor."

Voor het uitwisselen en verwerken van de gegevens over betalingsachterstanden gebruiken we 'Vindplaats van Schulden' (VPS) van BKR. Hierbij wordt er gewerkt binnen de juridische kaders van wet- en regelgeving.