• Esther Coumans

Raad van State blokkeert verplaatsing Total-tankstation

TIEL De verplaatsing van het Total-tankstation van de Havendijk naar de Industrieweg kan voorlopig niet doorgaan. De Raad van State schorste dinsdag het bestemmingsplan dat de verplaatsing mogelijk maakt na bezwaren van de Werkgroep Waardevol Tiel en de Gelderse Milieufederatie.

De nieuwe locatie van het tankstation ligt in zogeheten Nationaal Landschap. Dat mag alleen worden aangetast als het gaat om een groot openbaar belang. Daarnaast moet die aantasting worden gecompenseerd met maatregelen om het beschermde landschap te verbeteren.

De Raad van State twijfelt of aan beide eisen wordt voldaan door de gemeente. Die vindt de herontwikkeling van het gebied bij de Havendijk van groot openbaar belang. De Raad wil zich daar nog over beraden. Verder twijfelt de Raad of een bomensingel rond het nieuwe tankstation wel voldoende compensatie biedt. De Raad bekijkt de zaak opnieuw over enkele maanden. Dan volgt een definitief oordeel over de verplaatsing.