• Foto Van Denderen

Raad vraagt om oplossing zwerfvuil

TIEL Het CDA heeft in de vergadering van de gemeenteraad afgelopen week het zwerfvuilprobleem in Tiel aangekaart. ,,We willen een structurele oplossing, zodat dit probleem getackeld wordt", zegt fractievoorzitter van coalitiepartij CDA Tom van Oostrom.

door Charella Hulsbosch

Dat zwerfvuil een probleem is in Tiel, is geen geheim. Gelijk beginnen aan het opruimen van de stad en ondertussen werken aan een structurele oplossing zijn de punten die op tafel komen tijdens de bespreking van de perspectievennota. Want zijn de bestaande afspraken met de AVRI genoeg, of zijn er aanvullende maatregelen nodig? En in beide gevallen: hoeveel gaat dat kosten? 

Bart van den Berg - van der Stam, projectleider en zakkenvuller bij Tiel Tip Top, ziet de hoeveelheid afval ook toenemen. ,,Maar we zijn allemaal eigenaar van dat probleem", zegt hij. Er zijn namelijk een aantal ontwikkelingen die bijdragen aan het ontstaan van een grote hoeveelheid zwerfvuil. ,,Zo zie je dat er meer sprake is van bijplaatsing. Mensen die hun vuilniszak voor de ondergrondse container zetten, in plaats van tegen betaling in de container te gooien." Maar ook is er sprake van naplaatsing en in dat geval kan de AVRI helemaal niets doen aan het probleem. ,, Als je het afval om half acht in de morgen aan moet bieden en iemand zet het op de ophaaldag pas na zeven uur 's avonds aan de straat, dan wordt het natuurlijk niet meer opgehaald of teruggenomen door de aanbieder." En dat zijn slechts twee ontwikkelingen die bijdragen aan de toename van het zwerfvuil op straat.

Als het aan hem ligt, zorgen we allemaal voor onze eigen straat. Net zoals Bart zelf anderhalfjaar geleden begon. ,,Afval prikken is eigenlijk heel plezierig, het is net mindfullness. Je loopt een vuile straat in en aan het eind kijk je achterom en is de straat schoon, dat geeft een stukje voldoening." En om meer mensen te stimuleren zelf ook aan de slag te gaan in de eigen leefomgeving, bezoekt Tiel Tip Top op 23 september tijdens Burendag 2017 verschillende schoonmaakacties om Tielse zakkenvullers in het zonnetje te zetten. ,,Keep it Clean Day valt bij ons namelijk net in de weekenden van Appelpop en het fruitcorso, daarom roepen wij buren op na alle festiviteiten samen zorg te dragen voor de buurt."

Ondertussen werkt het college aan een evaluatie van de afspraken met AVRI en wordt gekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. ,,We gaan gelijk aan de slag met het schoonmaken van de stad", zegt wethouder Melissen toe. De indieners van de motie, naast CDA ook PvdB, ChristenUnie, ProTiel en Sociaal Tiel, zien het antwoord het liefst voor de begrotingsraad. ,,Een structurele oplossing voor dit probleem moet financieel ook kloppen, dat stel je vast bij de begroting", verklaart van Oostrom. Wethouder Melissen denkt langer nodig te hebben maar belooft zijn 'stinkende best' te gaan doen.