• Esther Coumans

Positieve uitspraak voor Tiel in geschil bouwkosten Westluidense Poort

TIEL De Raad van Arbitrage voor de bouw heeft uitspraak gedaan in het geschil tussen bouwer en gemeente Tiel over de bouwkosten van het project Westluidense Poort. De bouwer heeft in totaal 3,5 miljoen euro van de gemeente gevorderd. De Raad van Arbitrage heeft alle vorderingen afgewezen.

Wethouder Melissen: ,,Dit is voor de gemeente een heel positieve uitspraak. We hebben stevig geïnvesteerd in de voorbereiding en uitvoering van dit beeldbepalende project, waaronder het maken van goede contractuele afspraken met de bouwer. Die investering betaalt zich nu uit."

Net als bij de rechtbank is ook tegen een uitspraak van de Raad van Arbitrage beroep mogelijk. Beide partijen moeten binnen drie maanden laten weten of ze daar gebruik van maken.