• Esther Coumans

Rekenkamer positief over aanbestedingsbeleid

TIEL De Rekenkamercommissie heeft het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid onderzocht. Dat is in 2009 ook gebeurd. De Rekenkamercommissie trekt de conclusie dat de gemeente de aanbevelingen bijna allemaal heeft ingevoerd. Commissie Bestuur behandelt op 7 februari de rekenkamerbrief.

De gemeente geeft elk jaar opdrachten aan bedrijven en organisaties. Bijvoorbeeld voor de aanleg en onderhoud van wegen, groen en het riool. Ook koopt de gemeente ieder jaar goederen en diensten in. Het gaat hier altijd om gemeenschapsgeld. Daar moet de gemeente zo zuinig mogelijk mee omgaan.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad goed en op tijd informatie krijgt over de inkoop en aanbestedingen. Daarom gaat het college ieder jaar een inkoopplan en voortgangsrapportages maken.

OVER DE REKENKAMERCOMMISSIE Sinds 2016 heeft de gemeente(raad van) Tiel een onafhankelijke rekenkamercommissie. Deze commissie doet onderzoek naar de realisatie van het gemeentelijke beleid. Ook kijkt de rekenkamer of er verbeteringen mogelijk zijn. De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak.