• Werkzaak Rivierenland

Rekenkamercommissie publiceert rapport subsidiebeleid Tiel

TIEL De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid van de gemeente. De conclusie luidt dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Tielse subsidiebeleid op dit moment nog niet goed is vast te stellen. Om hier verbetering in aan te brengen, doet de Rekenkamercommissie diverse aanbevelingen. Burgemeester en wethouders onderschrijven de conclusies en laten weten dat de eerste stappen voor verbetering zijn genomen.

De Rekenkamercommissie heeft met het onderzoek de doelmatigheid beoordeeld en de effectiviteit van het beleid inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek biedt inzicht in de mate waarin en de wijze waarop de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de doelmatigheid en effectiviteit van het beleid. Ook is aangegeven welke verbeteringen mogelijk zijn.

Het rapport is te vinden op https://www.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-commissie-beleidscyclus_3649/agenda/raadscommissie-beleidscyclus_659. Op donderdag 26 oktober bespreekt de commissie Beleidscyclus het rapport.

Sinds 2016 heeft de gemeente(raad van) Tiel een onafhankelijke rekenkamercommissie. Deze commissie doet onderzoek naar de realisatie van het gemeentelijke beleid. Ook onderzoekt de commissie de mogelijkheden tot verbetering van de efficiency en de effectiviteit van het beleid en de beleidsuitvoering. Het doel hiervan is om de gemeenteraad te ondersteunen in zijn controlerende taak.