ROC Rivor brengt leerbedrijven en studenten samen op de stagemarkt

TIEL De stage is een belangrijk onderdeel van een mbo-opleiding. Om studenten en leerbedrijven met elkaar in contact te brengen, organiseerde ROC Rivor 25 november een stagemarkt. De markt was speciaal voor studenten van de opleiding Recreatie en Evenementenorganisatie. Veertien leerbedrijven waren aanwezig om de studenten te informeren over hun bedrijf en stageplekken. Naast oriënteren op stagemogelijkheden, hebben een tiental studenten ook een stagecontract geregeld.

Op de stagemarkt konden de studenten zich oriënteren op een stageplek. Natuurlijk leerden ze ook veel van de markt zelf, zoals netwerken, sollicitatiegesprekken voeren en kennis van het werkveld. De studenten kregen de opdracht om minimaal drie visitekaartjes te verzamelen en één sollicitatiegesprek te voeren. De stagebegeleidster van DoeNederland.nl: ,,Er werden goede gesprekken gevoerd. De studenten waren echt geïnteresseerd en stelden goede vragen. Ik denk dat ze echt een beter beeld van de stagemogelijkheden hebben gekregen."

De stagemarkt

In het Praktijklab van ROC Rivor vond de stagemarkt plaats. Een aantal studenten van de opleiding Recreatie en Evenementenorganisatie trapten de markt af met een algemene presentatie over de stage en stage-ervaringen. Daarna volgden een aantal netwerkrondes. Op het podium gaven ook een aantal leerbedrijven en studenten een pitch, een beknopte presentatie over het bedrijf of zichzelf. In drie aparte ruimtes werden sollicitatiegesprekken gevoerd. Indien de student en het leerbedrijf een 'match' hadden, meldden ze dat bij het 'matchpoint'. De bpv-coördinator maakte zo'n 10 tot 15 stagecontracten rond.

Het was de eerste keer dat ROC Rivor deze stagemarkt organiseerde. De markt is zowel door de studenten als de leerbedrijven positief ervaren. De stagemarkt wordt volgend jaar uitgebreid door deelname van meer opleidingen en leerbedrijven.